Jakie są wady i zalety zadatku na drogą maszynę rolniczą?Canva
StoryEditorPorady prawne dla rolników

Wady i zalety zadatku na drogą maszynę rolniczą

31.05.2024., 17:08h
Rolnik chce kupić dość drogą maszynę rolniczą, a sprzedający żąda zadatku. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

– Mam zamiar kupić dość drogą maszynę rolniczą i podpisać umowę przedwstępną. W umowie jest postanowienie o zadatku. Co to oznacza? – dopytuje się rolnik i jeden z Prenumeratorów "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Kiedy jedna ze stron może zachować zadatek, a kiedy trzeba wypłacić dwukrotność zadatku?

Według art. 394 Kodeksu cywilnego, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Natomiast jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Zadatek jest zaliczany na poczet całej płatności za produkt czy usługę

W przypadku zawarcia umowy ostatecznej wpłacony zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Kiedy zadatek nie musi być zwracany w kwocie dwukrotnie wyższej?

Należy także zaznaczyć, że w razie rozwiązania umowy (zgodne porozumienie stron) zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 05:50