pixabay
StoryEditorDzierżawa ziemi rolnej

Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty rolne na nowych zasadach. Co się zmieni?

21.11.2023., 12:12h
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie nowe zasady naliczania czynszu dzierżawnego. Ma on być wyliczany nieco inaczej niż do tej pory, choć nadal podstawę stanowić będą ceny pszenicy. W nowej ustawie zaproponowano także kolejne wyjątki od pobierania czynszu. Jakie zmiany czekają rolników?

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. 

Jakie będą nowe zasady naliczania czynszów?

Konieczność nowelizacji szczegółowych przepisów wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W lipcu tego roku zdecydowano bowiem, że należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określona w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. Taka zmiana ustawowa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

Obecnie czynsz obliczany jest na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu.

Co ma być zwolnione z czynszu dzierżawnego?

Jednocześnie proponuje się, aby nie pobierać czynszu za wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa użytki rolne klasy VI i VIz, z wyłączeniem użytków rolnych wydzierżawianych na cele związane z działalnością pozarolniczą.

Do tej pory czynsz nie był pobierany za użytki rolne klasy VI i VIz, niezależnie od celów na jakie zostały wydzierżawione. Konsekwencją tej zmiany jest również propozycja wyłączenia tych użytków rolnych z załącznika do rozporządzenia, który stanowi tabelę stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych. Nie jest bowiem możliwe określenie „sztywnych" stawek czynszu dla gruntów, które będą wydzierżawiane na cele pozarolnicze.

Ile umów dzierżawy zawarto w 2022 roku?

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w 2022 r. zawarto 3819 umów dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 

wk

fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 11:49