Rośne eksport polskiej żywności. Ale mleko jest na minusieOSM Prudnik
StoryEditorEksport też wpływa na kryzys mleczarstwa

Rośne eksport polskiej żywności. Ale mleko jest na minusie

11.10.2023., 15:24h
Eksport polskich produktów rolno-spożywczych rośnie. Najwięcej sprzedajemy mięsa i jego wyrobów oraz produktów zbożowych i tytoniu. Niestety ostatnie miesiące nie były dobre dla producentów i przetwórców mleka. W tym przypadku eksport zmalał. O ile? I gdzie najczęściej wysyłamy polską żywność?

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku eksport polskich produktów rolno spożywczych z Polski zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu. W ubiegłym roku wynosił on 26,3 mld EUR. Tegoroczny wynik to 29,7 mld EUR.

Polski eksport żywności to głównie mięso, zboża i tytoń

Dodatnie w porównaniu do ubiegłego roku wyniki osiąga właściwie większość kategorii. Posiadające największy udział w eksporcie polskiej żywności: mięso, przetwory mięsne i żywiec stanowiły wartość 5,7 mld euro. Kolejnymi kategoriami były ziarno zbóż i przetwory (4,4 mld euro) oraz tytoń i wyroby i tytoniowe (3,1 mld). Czwartą kategorią w eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych stanowiły produkty mleczne. Wartość wyeksportowanych z tej kategorii produktów wynosiła w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku, kwotę 2,1 miliarda euro.

Polska eksportuje produkty rolno-spożywcze głównie do UE. Aż 1/4 trafia do Niemiec

Głównymi kierunkami eksportu polskich produktów rolno-spożywczych były państwa unijne. Największa ilość towarów trafiła do Niemiec. Stanowiły one wartość 7,5 miliarda euro, czyli o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że ponad 25% wartości wyeksportowanych produktów rolno-spożywczych z Polski trafia do naszego zachodniego sąsiada.

Trafiały tam głównie wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, karma dla zwierząt oraz pieczywo i wyroby piekarnicze. Znaczny udział posiadały również zboża i słodycze. Inne popularne wśród polskich przedsiębiorstw unijne kierunki to Holandia, Francja, Włochy i Czechy.

Z państw poza unijnych największa ilość towarów trafiała do:

  • Wielkiej Brytanii (2,4 mld euro),
  • Ukrainy,
  • Stanów Zjednoczonych,
  • Arabii Saudyjskiej,
  • Nigerii,
  • Turcji
  • i Izraela.

Spada eksport polskich produktów mleczarskich

Jedyną branżą, która w raportowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa okresie wyeksportowała produkty i towary o mniejszej wartości jest sektor mleczarski. We wszystkich pozostałych przypadkach występuje wzrost. Eksport produktów mleczarskich stanowił 7% eksportu ogółem wszystkich produktów żywnościowych. W porównaniu do ubiegłego roku jest on o 5% mniejszy.

Faktycznie cały sektor mleczarski przeżywał w pierwszych miesiącach roku znaczne osłabienie koniunktury. Z początkiem roku przedsiębiorstwa miały problemy z upłynnianiem gromadzących się zapasów. W kolejnych miesiącach można spodziewać się jeszcze większego spadku dynamiki eksportu. Porównanie nastąpi w końcu do miesięcy, w których ceny produktów mleczarskich były najwyższe od kilkudziesięciu lat.

KE przewiduje wzrost eksportu serów i mleka w proszku

Jednocześnie pojawiły się prognozy Komisji Europejskiej dotyczące również eksportu produktów mleczarskich. W skali Unii Europejskiej spodziewany jest wzrost eksportu serów dojrzewających do państw trzecich. Analogiczny trend powinien być utrzymany w stosunku do proszków mlecznych. Jednak, co w ostatnich miesiącach jest nieustannie podkreślane, dynamika będzie zależeć od konkurencyjności europejskich produktów. W skali EU obserwowany jest spadek kosztów produkcji, w szczególności w odniesieniu do nawozów, które miały swój szczyt cenowy w roku 2022.

W UE ceny mleka w skupie z rekordowymi spadkami – nawet o 43%

 Jednak w obliczu problemów związanych z wysoka inflacją, czy wzrastających w wielu państwach kosztów obsługi kredytów powoduje, że utrzymanie rentowności przez wiele europejskich gospodarstw mlecznych jest dyskusyjne. Ceny jakie otrzymują są średnio o jedna czwartą niższe niż w grudniu ubiegłego roku. Występują jednak przypadki takie jak Irlandia, gdzie szacuje się spadek wrześniowej ceny nawet o 43%, w odniesieniu do grudnia 2022 roku.

image
Bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Prezes RARS: wkrótce będą kolejne przetargi na zakup masła i mleka w proszku na rezerwy strategiczne

Arutr Puławski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 07:38