Jeszcze więcej energii w niższej ceniepixabay
StoryEditorMateriał promocyjny

Jeszcze więcej energii w niższej cenie – podniesione limity zamrożenia cen energii elektrycznej

14.09.2023., 08:51h
Polacy początek roku kalendarzowego przywitali w atmosferze bezpieczeństwa energetycznego. Obowiązująca od stycznia rządowa Tarcza Solidarnościowa zapewniła, że gospodarstwa domowe płacą zaledwie 40 proc. realnej ceny zużywanej energii.

Większa część kosztów pokrywana jest przez państwo, w ramach działań wspierających obywateli. Działanie te ukierunkowane są na walkę z negatywnymi następstwami kryzysu spowodowanego przede wszystkim wojną w Ukrainie, wzrostem cen surowców oraz podniesiem kosztów zakupów uprawnień do emisji CO2. Podniesienie limitu przełoży się także bezpośrednio na zabezpieczenie rentowności prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zwiększone nakłady energii w miesiącach jesiennych i zimowych, w tym m.in. na utrzymanie hodowli zwierzęcej, mogłyby wpływać negatywnie na opłacalność działalności rolniczej. Uznano, że rolnictwo, borykające się z wieloma trudnościami, powinno zostać objęte szczególną ochroną również na poziomie bezpieczeństwa energetycznego, przy zachowaniu zyskowności produkcji. Właśnie dlatego najwyższa ulga przysługuje właśnie tej grupie zawodowej.

W trosce o portfele obywateli w ramach Tarczy Solidarnościowej, rząd przyjął nowelizację ustawy, na mocy której limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce został podniesiony z 2000 do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami z 2600 do 3600 kWh, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny – z 3000 do 4000 kWh. Przyjęte w ustawie wartości są znacznie wyższe niż przeciętny poziom zużycia prąd. Założenie takie zostało wdrożone, tak aby w miesiącach, w których wykorzystanie energii elektrycznej będzie wyższe m.in. z uwagi na krótszy dzień, czy niższe temperatury, wszystkie gospodarstwa domowe mogły bez wahania korzystać z prądu, nie ograniczając jego zużycia tam, gdzie jest to konieczne. Pod uwagę zostały wzięte także inne podmioty, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie społeczeństwa. Rząd podjął decyzję o obniżeniu od października ceny energii dla samorządów, podmiotów wrażliwych oraz małych i średnich firm z ok. 78 gr do 69 gr za kWh. Oznacza to, że jednostki najbardziej narażone na wzrost cen energii elektrycznej będą systemowo chronione przed skutkami skoku cen prądu, co zapewni im nie tylko płynność finansową, ale także poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.

Jak podkreśla przedstawiciel Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – Maciej Maciejowski – Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej ceny netto energii elektrycznej w Polsce dla gospodarstw domowych zostały zamrożone i nie wzrosły rok do roku. Wynoszą one nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę czyli ok. 10 eurocentów i są jednymi z najniższych w Europie, podczas gdy średnia unijna to 25 eurocentów. Najwyższe dotykają m.in. Czechy, Grecję i Irlandię, gdzie ceny energii dla gospodarstw domowych sięgają 40 eurocentów za kWh. W Polsce ok. 60 proc. kosztów cen energii jest pokrywana w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej, ze środków specjalnego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują spółki energetyczne oraz budżet państwa.

Takie rozwiązanie sprawia, że Polacy, w tym także rolnicy prowadzący działalność hodowlaną i produkcyjną, zaoszczędzą nawet do 4 000 zł na rachunkach za prąd, a zamrożenie cen energii elektrycznej na zaproponowanym poziomie stawia nas w czołówce Europy, potwierdzając, że Polska jest krajem przyjaznym dla obywateli.

image
Jeszcze więcej energii w niższej cenie
FOTO: PKEE

Jednym z założeń Tarczy Solidarnościowej jest także edukowanie społeczeństwa, co wpisane jest w założenia tego projektu. Ustawodawca przewidział dodatkowy upust w wysokości 10%, jeśli w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Proponowana obniżka zostanie doliczona do całego rachunku za energię elektryczną i zostanie rozliczona w 2024 roku. Ten filar kampanii ma zachęcić obywateli do świadomego korzystania z energii elektrycznej, wybierania przyjaznych dla planety rozwiązań i wprowadzania ich do swojego codziennego funkcjonowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ustawie, podwyższonych limitów zamrożenia cen energii oraz sposobów na zmniejszenie zużycia prądu można uzyskać na stronie internetowej www.liczysieenergia.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 06:30