Wyższe limity zamrożenia cen prądu - nawet 4 tys. zł oszczędnościpixabay
StoryEditorWspółpraca Reklamowa

Wyższe limity zamrożenia cen prądu - nawet 4 tys. zł oszczędności

03.08.2023., 12:18h
Niestabilna sytuacja na światowych rynkach, wojna w Ukrainie, a także rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 – to najważniejsze czynniki, które mają wpływ na wzrost cen energii elektrycznej na terenie całej Unii Europejskiej. Z uwagi na szereg czynników ekonomicznych i społecznych polski rząd zdecydował o podwyższeniu limitów zamrożenia cen energii.

Trwający aktualnie okres urlopowy, a także zbliżający się rok szkolny związane są z szeregiem wydatków i dodatkowych kosztów, które mogą w znaczący sposób obciążyć domowe budżety. Czeka nas także okres grzewczy, który może dotknąć finansowo podmioty i gospodarstwa domowe szczególnie wrażliwe na wzrost cen, co wpłynie na ich stabilność finansową.

Zadaniem rządu jest przede wszystkim ochrona obywateli, nie tylko na poziomie bezpieczeństwa rozumianego jako brak zagrożenia z zewnątrz. Działania te obejmują szeroki wachlarz różnych praktyk, odnoszących się do wielu rozmaitych dziedzin życia codziennego. Biorąc pod uwagę wymienione zjawiska, rząd zdecydował o zwiększeniu limitu zużycia energii po preferencyjnych cenach. Senat przyjął ustawę z poprawkami, po czym wróci ona pod obrady Sejmu.

Koszty netto energii elektrycznej w Polsce dla gospodarstw domowych nie wzrosną rok do roku, pomimo znacznego podniesienia kosztów wytwarzania i dystrybuowania prądu. Aktualnie wynoszą one nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę (ok. 10 eurocentów) i są jednymi z najniższych w Europie. Należy podkreślić, że średnia unijna wynosi 25 eurocentów, a w niektórych państwach Wspólnoty kwoty te są aż 4-ro krotnie wyższe od tych obowiązujących w Polsce

Wprowadzone rozwiązania pozwolą polskim rodzinom zaoszczędzić na energii od 3 000 do nawet 4 000 tys. zł. Są to istotne kwoty, zarówno w skali jednego gospodarstwa domowego, jak również całego kraju. Ulgi obejmą nie tylko polskie rodziny – w procedowanym projekcie uwzględniono także samorządy oraz średnie i małe firmy, które od października zapłacą 69 groszy, zamiast 78 groszy za kWh. Wspólnota wymaga współdziałania wielu podmiotów, które mają przestrzeń do efektywnego funkcjonowania w warunkach bezpieczeństwa finansowego i energetycznego.

Zgodnie z postanowieniami Tarczy Solidarnościowej różnica w cenie energii pokrywana jest z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują wytwórcy energii, budżet państwa i – w myśl nowelizacji ustawy – spółki węglowe. Bezpieczeństwo energetyczne to nasz wspólny cel, a także obowiązek, przede wszystkim podmiotów odpowiedzialnych o wysokim poziomie sprawczości. Proponowane rozwiązania mają jednak charakter doraźny i konieczne jest wdrożenie mechanizmów długoterminowych, w tym nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Warto jednak pamiętać, że każdy z nas, w swoim domu może działać już dziś na korzyść środowiska oraz własnego budżetu.

image

ZOSTANĄ PODWYŻSZONE LIMITY
ZAMROŻENIA CEN ENERGII NAWET
4000 ZŁ MNIEJ ZA PRĄD W 2023

FOTO: PKEE

Jak podaje Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. - Polski Komitet Energii Elektrycznej już od ponad roku edukuje, o ile dzięki prostej zmianie nawyków jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii w naszym domu, a w efekcie zmniejszyć wysokość rachunku za prąd. Teraz ta wiedza będzie jeszcze bardziej użyteczna, ponieważ rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. Jak pokazują nasze analizy na www.liczysieenergia.pl, oszczędność prądu na tym lub nawet większym poziomie, jesteśmy w stanie osiągnąć bez dodatkowych wyrzeczeń czy drastycznej zmiany trybu życia.

Rozwiązania nawiązujące do nagradzania obywateli za dobre dla środowiska i społeczeństwa działania, okazały się skuteczne w wielu krajach na świecie, m.in. w Japonii czy krajach Skandynawskich. Rząd poprzez dodatkowy upust chce zachęcić Polaków do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wdrażania nawyków, które będą miały pozytywny wpływ na wiele elementów naszego życia. Zmniejszenie zużycia energii to w końcu nie tylko niższy rachunek za prąd, ale także mniejsze obciążenie sieci elektrycznych, czy – co najważniejsze – niższe zużycie surowców naturalnych. Polska transformacja energetyczna wchodzi w kluczowy okres rozwoju, realizowane są projekty związane z nisko- lub zeroemisyjnymi źródłami energii. Ta ogromna zmiana wymaga jednak znaczących nakładów finansowych oraz czasu. Więcej informacji dotyczących dobrych praktyk związanych z korzystaniem z energii elektrycznej i obniżenia jej zużycia znajduje się na stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej www.liczysieenergia.pl. Znajdą tam Państwo także szczegółowy opis projektu zamrożenia cen prądu. Nasze wspólne wysiłki przyniosą niespodziewanie dobre efekty, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na www.liczysieenergia.pl.

Polski Komitet Energii Elektrycznej

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. wrzesień 2023 07:23