Ponad 70 tys. ton mleka wjechało do Polski z zagranicy. Skąd najwięcej?Canva
StoryEditorImport mleka do Polski

Ponad 70 tys. ton mleka wjechało do Polski z zagranicy. Skąd najwięcej?

15.02.2024., 23:30h
Ponad 70 tys. ton mleka surowego zostało importowanych w 2023 roku. Najwięcej mleka i przetworów mleczarskich sprowadzamy od naszych sąsiadów. Czy służby badają importowane mleko i skąd go najwięcej przyjeżdża do Polski?

Sachajko: czy ostatnio wzrosła ilość importowanych przez Polskę produktów mleczarskich?

– Z informacji jakie docierają do mojego biura poselskiego wynika, że w ostatnim czasie wzrosła ilość importowanych przez Polskę produktów mleczarskich z zagranicy – alarmuje poseł Jarosław Sachajko (Kukiz ’15) w interpelacji poselskiej.

– Rolnicy wskazują na brak jakichkolwiek działań ze strony organów państwa w celu przeciwdziałania przywozowi do Polski dużej ilości mleka surowego, mleka w proszku, koncentratu mlecznego, serów. Istnieje podejrzenie, że do takich przypadków dochodzi również podczas importu powyżej wymienionych produktów do Polski tranzytem – przekazuje poseł Sachajko.

Parlamentarzysta chciał także, aby ministerstwo rolnictwa zweryfikowało pochodzenie oraz jakość importowanych do Polski mleka i produktów mleczarskich.

Skąd Polska importuje mleko i produkty mleczarskie?

Odpowiedzi na pytania posła udzielił wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który opierając się na danych ministerstwa finansów poinformował, że w 2022 r. sprowadzono do Polski łącznie 87,7 tys. ton surowego mleka o zawartości tłuszczu w przedziale 1-6%, natomiast w okresie od stycznia do listopada 2023 r. import tego asortymentu wyniósł łącznie 70,4 tys. ton.

Skąd Polska sprowadzała najwięcej mleka? Okazuje się, że liderem jest Litwa, która w 2022 r. sprzedało go 62,4 tys. t. Z kolei do listopada 2023 r. był to 55 tys. t.

Oto z jakich państw Polska sprowadzała mleko w pierwszych jedenastu miesiącach 2023 roku:

 • Litwa 55 506 ton,
 • Węgry 4 721 t,
 • Niemcy 3 065 t,
 • Słowacja 2 868 t,
 • Holandia 1 902 t,
 • Rumunia 692 t,
 • Francja 647 t,
 • Czechy 526 t, 
 • Irlandia 262 t,
 • Włochy 97 t,
 • Portugalia 57 t,
 • Dania 23 t.

Jak wyglądają kontrole mleka sprowadzonego do Polski?

Z informacji ministerstwa rolnictwa wynika, że służby kontrolują przesyłki sprowadzane do Polski ale jednocześnie podkreślono, że produkcja mleka w gospodarstwach i zakładach przetwórstwa w UE podlega takim samym wymaganiom, jak produkcja w Polsce, ponieważ w całej UE obowiązują te same przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Oznacza to, że mleko sprowadzane z innych krajów unijnych spełnia takie same wymagania np. w odniesieniu do mikrobiologii, pozostałości leków czy pestycydów co mleko polskie. Jego produkcja jest nadzorowana przez odpowiednie organy urzędowe tych państw i zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów może być ono swobodnie sprzedawane do wszystkich państw UE. Niezależnie od powyższego w zakresie niezbędnym do organizacji kontroli urzędowych państwa członkowskie przeznaczenia mogą wymagać od podmiotów, którym zostały dostarczone zwierzęta lub towary z innego państwa członkowskiego, zgłoszenia przybycia takich zwierząt lub towarów. Ponadto, takie mleko może być badane w ramach krajowych planów kontroli.

Wspólny Rynek oznacza, że nie jest potrzebna dodatkowa kontrola

MRiRW podkreśliło, że w ramach rynku wewnętrznego nie prowadzi się weterynaryjnej kontroli granicznej na wewnętrznych granicach pomiędzy państwami członkowskimi UE. Natomiast wypracowano procedury, które polegają na wzajemnym uznaniu wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez właściwe służby, organy i laboratoria miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego UE.

- Stosowanie takiej zasady oznacza, że jeżeli produkt został poddany kontroli przy wprowadzaniu go do obrotu w jednym z państw członkowskich UE, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, może być również bez dodatkowej kontroli wprowadzany do obrotu w innym kraju będącym członkiem Unii – podsumował wiceminister Kołodziejczak.

Każdej przesyłce mleka lub produktów mlecznych towarzyszy świadectwo zdrowia wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim, który swoim podpisem poświadcza spełnienie określonych w prawie unijnym wymagań dla przywozu do UE.

Natomiast w odniesieniu do tranzytu, wszystkie przesyłki transportowane w  procedurze tranzytu są kontrolowane na granicy UE w punktach kontroli granicznej. Weterynaryjna kontrola graniczna odbywa się przy wejściu i wyjściu z UE

image
Tak źle nie było od lat

Ekspert wprost: najgorsza sytuacja w rolnictwie od lat! Zboże tańsze o 45%, a maszyny droższe o 12%

opracował wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:56