Integrowana ochrona roślinJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorSzkolenia dla rolników

Rolniku, nie przegap szkolenia z integrowanej produkcji roślin!

13.01.2024., 11:00h
Zbliża się okres szkoleń z integrowanej produkcji roślin, które będą organizowane w poszczególnych województwach. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich rolników realizujących IP.

Co daje szkolenie IP?

IP to nowoczesny system jakości żywności, w którym dąży się do zrównoważonego wykorzystania postępu technicznego i biologicznego w:

 • uprawie,
 • nawożeniu,
 • ochronie roślin.

Dzięki IP możliwa jest również ochrona środowiska i zdrowia ludzi. Po szkoleniu z IP możliwe jest pozyskiwanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, nieprzekraczającej maksymalnych poziomów pozostałości następujących substancji:

 • środków ochrony roślin,
 • metali ciężkich,
 • azotanów i innych pierwiastków,
 • substancji szkodliwych.

Rolnik uprawiający tego rodzaju żywność otrzymuje certyfikat  znak zastrzeżony IP.

Komu jest przyznawany certyfikat IP?

Certyfikat IP jest przyznawany rolnikom, którzy spełniają poniższe warunki:

 • ukończyli szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin,
 • prowadzą produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • stosują nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin,
 • prawidłowo dokumentują prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin,
 • przestrzegają przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach
 • u których w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich,
 • przestrzegają przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.

Ile jest ważny certyfikat ze szkolenia IP?

Certyfikat ze szkolenia IP jest wydawany na okres niezbędny do zbycia roślin, a jego ważność wynosi 12 miesięcy. Po jego otrzymaniu producent roślin może używać znaku Integrowanej Produkcji Roślin do oznaczania roślin, które obejmuje certyfikat.

Kto może przeprowadzić szkolenie z IP?

Szkolenia z IP mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby upoważnione do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin. Poniżej przedstawiamy wykaz jednostek prowadzących szkolenia:

 • „PNG” Sp. z o.o. – Cisów 77A, 26-021 Daleszyce, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach,
 • QA Solutions Sp. z o.o. – ul. Józefa Marcika 25 E/3, 30-433 Kraków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,
 • COBICO Sp. z o.o. – Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,
 • Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. – ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • SGS Polska Sp. z o.o. – ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. – ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,
 • EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. – ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. – ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Przeczytaj również: Jak dane o progach szkodliwości chorób zbóż wykorzystać w praktyce i poprawić opłacalność uprawy?

image
Dopłaty bezpośrednie 2023

Jakie ekoschematy są najpopularniejsze wśród rolników?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 15:27