site.uwm.edu.pl
StoryEditorUprawa

Bolesław Pilarek: naukowiec, nauczyciel i redaktor świętuje 80. urodziny

20.04.2024., 10:00h
Dr inż. Bolesław Pilarek to człowiek orkiestra i zaszczytem jest dla nas, blisko 30-letnia współpraca redakcyjna z dostojnym Jubilatem.

80. urodziny Bolesława Pilarka

Swoje 80. urodziny Bolesław Pilarek świętował na spotkaniu noworocznym z najbliższymi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, a członkowie z olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP zorganizowali mu z tej okazji uroczysty benefis.

Jubilat jest w tych środowiskach bardzo ceniony i wszystkim dobrze znany z bogatej działalności, szczególnie dziennikarskiej, publicystycznej i społecznej.

Gdzie studiował dr. inż. Bolesław Pilarek?

Dr inż. Bolesław Pilarek jest kielczaninem, co zawsze podkreśla, ale po skończeniu studiów w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, a potem uzyskaniu tytułu doktora nauk rolniczych już w Akademii Rolniczo-Technicznej, zżył się i trwale związał z Warmią, Olsztynem i akademickim Kortowem. Jego wiedza naukowa i ogromne doświadczenie redakcyjne oraz praca na rzecz Fundacji im. M. Oczapowskiego i Stowarzyszenia Absolwentów UWM zaowocowały licznymi wydawnictwami.

Dr inż. Bolesław Pilarek jest autorem lub współautorem i redaktorem 58 książek i poradników. Pod jego redakcją ukazało się wiele książek poświęconych m.in. kolejnym etapom rozwoju kortowskiej uczelni, jej twórcom, absolwentom i pracownikom, w cyklu „Olsztyn uniwersytecki”. Współpracował z wieloma wydawnictwami i był założycielem czasopism: „ABC Rolnika”, „Rolnicze ABC” i „5 plus X”, którego do dziś jest redaktorem naczelnym.

Odznaczenia dla Bolesława Pilarka

Za całokształt pracy Jubilat został nagrodzony na tych spotkaniach wieloma odznaczeniami państwowymi, uczelnianymi i regionalnymi oraz nagrodami i wyróżnieniami. Kolejka składających mu życzenia była bardzo długa. Życzeniom nie było końca, a Jubilat na zakończenie powiedział:

Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, jestem bardzo wzruszony. Serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości. Miałem szczęście, gdyż całe zawodowe życie współpracowałem głównie z perfekcyjnymi absolwentami i pracownikami macierzystej uczelni. Najpierw w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Bęsi, następnie w Olsztyńskim Wydawnictwie Prasowym (redakcje: „Nasza Wieś” i „ABC Rolnika”), a później w ART i UWM („Rolnicze ABC” i „Wiadomości Uniwersyteckie”) oraz Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Fundacji im. M. Oczapowskiego („5 plus X”). Współpracowałem także z innymi znakomitymi czasopismami rolniczymi: „Plon”, „Nowy Plon”, „Pszczelarz Polski”, „Poradnik Rolniczy” i „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

image
FOTO: dzienikarzerp.org.pl

Drogi Bolesławie, dostojny Jubilacie, przyjacielu redakcji „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Z okazji dębowego jubileuszu i 80. urodzin życzymy Tobie zdrowia i nieustającej aktywności w życiu prywatnym i zawodowym.

Marek Kalinowski i cała redakcja TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 15:54