Jak wypełnić rejestr zabiegów agrotechnicznych, aby dostać dopłaty?Pöttinger 
StoryEditorRejestr zabiegów agrotechnicznych

Jak wypełnić rejestr zabiegów agrotechnicznych, aby dostać dopłaty?

17.05.2024., 13:00h
W niektórych ekoschematach rolnik musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych. Jeśli tego nie zrobi, straci dopłaty. Jak poprawnie wypełnić taki rejestr?

Z artykułu dowiesz się:

Kto musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych?

Rejestr zabiegów agrotechnicznych zobowiązani są prowadzić rolnicy, którzy ubiegają się o płatności w ramach ekoschematów:

 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w przypadku praktyk:
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w wariancie podstawowym oraz w wariancie z wapnowaniem,
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
  • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
  • Uproszczone systemy uprawy,
  • Wymieszanie słomy z glebą,
 • Biologiczna ochrona upraw.

Ten sam rejestr wypełniają rolnicy realizujący zobowiązanie ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne.

W ramach Opracowania i przestrzegania planu nawożenia rolnik musi uwzględnić nazwę nawozu i zastosowaną ilość. Natomiast w przypadku realizacji praktyki Międzyplony ozime rolnik jest zobowiązany do odnotowania informacji o dacie zbioru uprawy w plonie głównym.

Oprócz tego w przypadku realizacji każdej z powyższych praktyk rolnik powinien odnotować inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności w ramach realizacji tej praktyki.

Jak wygląda rejestr zabiegów agrotechnicznych? Jak go wypełnić?

Formularz będący rejestrem zabiegów agrotechnicznych wygląda w następujący sposób:

1. część to strona tytułowa, na której należy uzupełnić informacje o:

 • nazwie podmiotu,
 • numerze identyfikacyjnym podmiotu,
 • działaniach/interwencjach/praktykach, pakietach/wariantach realizowanych w gospodarstwie rolnym;

2. część to wykaz działań agrotechnicznych, gdzie należy uzupełnić informacje o wykonywanych zabiegach agrotechnicznych, czyli:

 • oznaczeniu działki (literowe),
 • numerze działki ewidencyjnej,
 • dacie wykonania zabiegów agrotechnicznych działki/uprawy,
 • rodzaju użytkowania,
 • rodzaju wykonanej czynności,
 • nazwie środka ochrony roślin,
 • zastosowanej ilość środka ochrony roślin/nawozu,
 • symbolu/nazwie działania/interwencji/praktyki,
 • numerze pakietu lub wariantu,
 • uwagach/powierzchni wykonanej czynności/przyczynie zastosowania środka ochrony roślin;

3. część to wykaz wykonywanych wypasów zawierający informacje dotyczące wykonanych wypasów zwierząt, czyli:

 • oznaczeniu działki (literowe),
 • numerze działki ewidencyjnej,
 • dacie wypasu,
 • powierzchni działki/uprawy/powierzchni na jakiej wykonano wypas,
 • gatunku wypasanych zwierząt,
 • liczbie wypasanych zwierząt,
 • symbolu/nazwie działania/interwencji/praktyki,
 • numerze pakietu lub wariantu,
 • uwagach,
 • rodzaju wypasu,
 • typie użytkowania.

O czym należy pamiętać podczas wypełniania rejestru?

Dzień przeprowadzenia pierwszego zabiegu wynikającego z realizacji działania/interwencji/ekoschematu/pakietu/wariantu jest dniem rozpoczęcia prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Rejestr należy uzupełniać na bieżąco i chronologicznie, czyli od dnia wykonania danej czynności agrotechnicznej/zastosowania nawozów oraz środków ochrony roślin/realizacji wypasu zwierząt i związanej z danym pakietem/wariantem/interwencją.

Uwaga! Czytelność rejestru zwiększa się, jeśli zapisy dot. poszczególnych działek są prowadzone na różnych stronach. Gdyby zabrakło kartek, dozwolone jest kontynuowanie zapisów na zwykłym papierze.

Pobierz: INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA REJESTRU ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 08:17