StoryEditornawożenie

Jakie dawki azotu na łąki trzykośne, a jakie na pastwiska?

22.02.2021., 20:02h
Przy zakładanych wysokich plonach suchej masy z użytków zielonych roczna dawka azotu na glebach mineralnych średnich na łąki trzykośne powinna wynosić ok. 180 kg N/ha, a na pastwiskach ok. 200 kg N/ha. Na glebach organicznych, na silnie mineralizujących się glebach torfowo-murszowych średnio zmurszałych, roczne nawożenie azotowe łąk trzykośnych powinno wynosić ok. 60 kg N/ha, a pastwisk ok. 100 kg N/ha.
Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym, ale sam, bez wsparcia kationów potasu i magnezu (są warunkiem pobierania formy saletrzanej), siarki i mikroelementów nie będzie wykorzystany efektywnie. W nawożeniu użytków zielonych azotem znaczenie ma także forma nawozów stosowanych w poszczególnych okresach. Wynika to z oczekiwanej szybkości działania azotu, ale też warunków termicznych i wilgotnościowych w poszczególnych okresach wegetacji. Ważny dla produktywności traw jest umiejętny podział tych dawek pod każdy pokos łąk lub wypas pastwisk.

Na łąkach trzykośnych cały azot stosujemy w trzech dawkach

Dawka azotu to nie to samo, co tzw. azot działający i przypominam, że rolnicy są zobowiązani przestrzegać terminów stosowania i maksymalnych dawek nawozów azotowych zawartych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Rolnik musi nawozić rośliny azotem w dozwolonych terminach i dawkach uwzględniających wszystkie źródła azotu i równoważniki azotu. W tym prawie jest sporo do zweryfikowania i do poprawienia,...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 22:16