StoryEditorwiadomości z branży

Na czym polega program dekarbonizacji firmy Bayer?

04.08.2021., 10:08h
Zgodnie z założeniami politycznymi Zielonego Ładu UE, głównym celem programu dekarbonizacji rolnictwa firmy Bayer jest walka ze zmianą klimatu poprzez ustanowienie na poziomie gospodarstw takich praktyk rolniczych w obszarze emisji dwutlenku węgla, które przyniosą korzyści dla całego łańcucha wartości. Na czym będzie polegał Program Węglowy firmy Bayer?

Program rozpoczyna się od współpracy z 27 gospodarstwami z 7 krajów UE i sąsiedzkich: Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Europejską premierę globalnej Inicjatywy Węglowej (Carbon Initiative) Bayer ogłosił 1 lipca br.

Program węglowy firmy Bayer będzie nagradzał rolników za wdrażanie praktyk przyjaznych dla klimatu

Dekarbonizacja łańcucha wartości żywności, to cel programu koncentrującego się na działaniach rolników na rzecz bardziej stabilnego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Wdrażanie przez rolników nowych praktyk w dziedzinie redukcji emisji dwutlenku węgla i realizacja celów Komisji Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu będą nagradzane. Program firmy Bayer ma m.in. zbadać przyszłe struktury wynagradzania rolników. Jednocześnie program ten stanowi integralną część zobowiązań Bayer w zakresie zrównoważonego rozwoju, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa o 30 proc. do 2030 roku.

Nasz program węglowy (Carbon Program) aktywnie przyczynia się do rozwoju rolnictwa w Europie poprzez bezpośrednią współpracę z rolnikami jako producentami podstawowymi, jak również poprzez angażowanie podmiotów obecnych w całym łańcuchu wartości żywności – podkreśla Lionnel Alexandre, Carbon Business Venture Lead na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Bayer Crop Science.

Współpraca na poziomie całego łańcucha żywności pomoże obniżyć emisyjność europejskiego systemu żywnościowego w sposób korzystny dla rolników, środowiska i konsumentów. Główną ideą jest nagradzanie rolników za wdrażanie praktyk rolniczych przyjaznych dla klimatu, takich jak uprawy okrywowe, ograniczenie orki, płodozmian i precyzyjne stosowanie azotu. Działania te pozwalają zmagazynować węgiel w glebie, jednocześnie poprawiając jej stan, odporność i produktywność, jak również ograniczają emisje. 

Technologia cyfrowa od Bayera w służbie dekarbonizacji rolnictwa

Bayer opracuje narzędzie cyfrowe które pozwoli wesprzeć program dekarbonizacji rolnictwa i pozwoli rolnikom ubiegać się o nagrody na podstawie dokładnych, zweryfikowanych danych. System ten będzie zgodny z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych, a przy tym niezawodny i łatwy w obsłudze. Cyfrowe rozwiązanie w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) opiera się na wiodącej w branży cyfrowej platformie rolniczej Climate FieldView firmy Bayer.

W projekcie bierze udział 27 gospodarstw – ich obszar obejmuje łącznie ok. 500 ha. Po ustaleniu aktualnej, wyjściowej zawartości węgla w gruntach rolników uczestniczących w projekcie, rozpocznie się wdrażanie praktyk rolnictwa przyjaznego dla klimatu, które będą monitorowane i doskonalone. Wnioski i dalsze spostrzeżenia, uzyskane od uczestniczących w projekcie partnerów z całego łańcucha wartości żywności, będą miały wpływ na przygotowanie precyzyjnego cyfrowego narzędzia MRW. Oczekuje się, że nowe rozwiązanie cyfrowe zostanie udostępnione w ciągu najbliższych trzech lat, natomiast wdrożenie go w ramach Climate FieldView planowane jest w trzecim roku programu.

Nienaruszona struktura gleby i odpowiednia zawartość próchnicy mają decydujące znaczenie dla zabezpieczenia moich dochodów – podkreśla Stefanie Peters z Agro-Farm GmbH Nauen, należącego do sieci Bayer Forward Farm. – Moim zdaniem, rolnictwo węglowe, magazynowanie węgla w glebie, może się do tego w znacznym stopniu przyczynić. Cieszę się również na współpracę z różnymi uczestnikami programu węglowego Bayer.

Bayer oferuje niezbędne technologie w ramach Globalnej Inicjatywy Węglowej

Europejski start programu jest częścią Globalnej Inicjatywy Węglowej firmy Bayer. Została ona zapoczątkowana w USA i Brazylii w lipcu 2020 roku. W tych krajach Bayer jest pierwszym podmiotem z sektora rolnictwa, który oferuje wszystkie niezbędne technologie w dziedzinie nasion, ochrony upraw i rozwiązań cyfrowych, pozwalających na monitorowanie, raportowanie i weryfikację oraz certyfikację zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami.

Nasza wizja zakłada, że w przyszłości detaliści z branży spożywczej lub producenci żywności będą mogli z pełnym przekonaniem pracować nad skutecznymi projektami redukcji emisji dwutlenku węgla z udziałem partnerskich gospodarstw z ich konkretnych łańcuchów dostaw – uważa Alexandre Teillet, Head of New Business Models w Bayer Crop Science na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. – Jednocześnie rolnicy z całego świata, jako główni producenci w stabilnym i dłuższym łańcuchu wartości żywności, powinni być wynagradzani w przejrzysty i sprawiedliwy sposób za skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla dzięki stosowanym przez siebie praktykom rolniczym.

Na początku tego roku firma Bayer poinformowała też o swoim udziale w Europejskiej Koalicji Carbon + Farming, która opracowuje rozwiązania dekarbonizacji systemów żywnościowych w regionie. Koalicja przedstawi Komisji Europejskiej zestaw zaleceń, które mają pomóc w kształtowaniu polityki UE w celu zwiększenia skali wdrażania inteligentnych rozwiązań klimatycznych.

Czym się charakteryzuje program dekarbonizacji firmy Bayer?

  • Kwitnące pola i rośliny okrywowe wspierają zarówno sekwestrację dwutlenku węgla, jak i bioróżnorodność
Marek Kalinowski
Za informacją Bayer

Zdjęcia: Bayer

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 05:25