StoryEditornawożenie

Odpowiednie nawożenie potasem - jakie dawki?

03.01.2022., 13:01h
Uważa się, że wśród czynników ograniczających żyzność gleb niedobór potasu zajmuje w Polsce drugie miejsce po nieodpowiednim, niskim pH gleby. Potas jest bardzo ważnym pierwiastkiem.

Nie można stosować go więcej niż potrzebuje roślina, bo może być pobierany luksusowo, zwłaszcza przez trawy, a ponadto blokuje wtedy pobieranie magnezu. Potas jest mobilny i ze słabych gleb uległby wymyciu. Jednak niedobór potasu, a ten jest często stwierdzany w badaniach chemicznych gleb, zakłóca przemiany azotu w białka, obniża zimotrwałość ozimin, obniża jakość plonów.

Nawożenie potasem musi być zrównoważone z magnezem oraz z azotem

Rośliny mogą pobierać potas w ilościach znacznie większych niż wynika to z ich potrzeb pokarmowych. Zjawisko to zwane jest luksusowym pobieraniem potasu w warunkach stosowania wysokich jego dawek albo przy wysokiej zasobności gleb. Potas jest pobierany luksusowo głównie przez rośliny pastewne przeznaczone na paszę dla przeżuwaczy (użytki zielone).

Przenawożenie potasem nie powinno się zdarzyć, bo każdy liczy, a nawozy są drogie. Niemniej pamiętajmy, że zbyt duże dawki potasu mogą być bezpośrednią przyczyną znanej wszystkim hodowcom bydła, mam nadzieję, że tylko z literatury, tężyczki pastwiskowej (magnezowej). Do choroby dochodzi dlatego, że wysokie nawożenie potasowe i luksusowe pobieranie...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. październik 2023 11:48