StoryEditorSzkodniki

Porażenie bobowatych przez kaniankę. Czym się charakteryzuje ten pasożyt?

11.11.2020., 10:11h
Rodzaj kanianka Cuscuta sp. należy do nielicznych roślin występujących na niemal wszystkich kontynentach, które wtórnie pozbawione są zdolności do autotrofii, tj. samodzielnego odżywiania się w drodze fotosyntezy związków organicznych a nawet pobierania wody ze środowiska.
Powszechnie nazywa się takie rośliny pasożytami obligatoryjnymi (całkowitymi) lub holoparazytofitami. Do rozwoju i zrealizowania własnego, pełnego cyklu życiowego od kiełkowania nasienia do wydania nowego pokolenia w postaci nasion, rośliny te wymagają żywiciela w postaci innej rośliny. Według kryteriów morfologicznych kanianka jest pasożytem pędowym wnikającym swoimi ssawkami do pędów żywicielskich roślin wyłącznie części zielnych.

W Polsce występuje około 10 gatunków kanianki

W zależności od ujęcia systematycznego rodzaj kanianka Cuscuta sp. należy do rodziny kaniankowatych Cuscutaceae. Kanianki to rośliny jednoroczne, tzw. terofity, które cały cykl życiowy od nasienia do nasienia realizują w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. Formą przetrwalnikową zapewniającą ciągłość gatunku są więc wyłącznie nasiona zdeponowane w glebie lub np. w materiale siewnym roślin uprawnych (jeżeli tam się dostaną).

Rodzaj kanianka na świecie liczy około 150 gatunków występujących w strefie klimatu umiarkowanego i gorącego obu półkul. W Polsce, w zależności od ujęć systematycznych, występuje ok. 10 taksonów (gatunków lub podgatunków)...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. wrzesień 2023 09:19