Polski rolnik stosuje 4 razy mniej oprysków niż holenderski. Jakie jest zużycie pestycydów w UE i Polsce?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorUprawa

Polski rolnik stosuje 4 razy mniej oprysków niż holenderski. Jakie jest zużycie pestycydów w UE i Polsce?

20.03.2024., 13:30h
Rolnicy stoją obecnie przed ogromnym wyzwaniem zastąpienia wycofanych środków ochrony roślin innymi substancjami. Zużycie oprysków w uprawie stało się tematem numer jeden wielu konferencji naukowych i nie tylko. Nie inaczej było podczas 64. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Jak się okazało, Polska znajduje się wśród państw, w których zużycie pestycydów jest naprawdę niskie. Jak to wygląda w pozostałej części Europy?

Jakie wyzwania stawia przed rolnikami produkcja roślinna?

Sesja naukowa, o której mowa odbyła się w pierwszym tygodniu lutego br. w Poznaniu, a jej tematem przewodnim było „Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”. Choć wokół tematu stosowania przez rolników środków ochrony roślin w uprawie krąży wiele mitów, to fakty są takie, że niechronione rośliny mogą być o wiele bardziej szkodliwe dla zdrowia niż te po opryskach.

Przed rolnikami zajmującymi się produkcją roślin stoi obecnie wiele wyzwań związanych z ich ochroną chemiczną. Każdy z nich musi pracować nad wdrażaniem do praktyki zrównoważonych systemów produkcji żywności, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie alternatywnych dla chemicznych metod i środków ograniczających występowanie agrofagów.

Jakie jest zużycie środków ochrony roślin w Polsce na tle innych państw UE?

Jak wynika z analizy danych przygotowanej przez dr inż. Sylwię Łąbę, poziom zużycia środków ochrony roślin w Polsce wynosi 7,5% w stosunku do zużycia w całej UE, przy jednoczesnym udziale w powierzchni gruntów ornych i upraw trwałych równym 10,5%.

Zgodnie z analizą dr inż. Łąby, poziom zużycia środków ochrony roślin w Polsce, w przeliczeniu na 1 ha uprawy jest umiarkowany. Jego wpływ na środowisko przyrodnicze jest ograniczony – negatywny.

Ze zgromadzonych przez prelegentkę danych wynika również, że w latach 2015-2021 zużycie substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin na 1 ha upraw w Polsce było niższe niż w pozostałych państwach UE średnio o 27,5-35%.

Średnia unijna zużycia substancji aktywnej na 1 ha uprawy wynosi 3,2 kg, a w roku 2021 w Polsce było ono równe 2,3 kg. Polska nie znajduje się nawet w pierwszej 10 państw, w których zużywa się najwięcej środków ochrony roślin. W roku 2021 na zdecydowanym prowadzeniu znajdowały się Niderlandy, Cypr i Irlandia.

Oto zestawienie zużycia ś.o.r. w kg/ha na podstawie danych z FAO:

 • Niderlandy – 10,9 kg/ha,
 • Cypr – 9,2 kg/ha,
 • Irlandia – 7,1 kg/ha,
 • Belgia – 6,4 kg/ha,
 • Włochy – 5,4 kg/ha,
 • Portugalia – 5,2 kg/ha,
 • Hiszpania – 4,6 kg/ha,
 • Austria – 4,2 kg/ha,
 • Niemcy – 4,1 kg/ha,
 • Słowenia – 4,0 kg/ha,
 • Francja – 3,7 kg/ha,
 • Polska – 2,3 kg/ha,
 • Węgry – 2,1 kg/ha,
 • Finlandia – 1,8 kg/ha,
 • Chorwacja – 1,6 kg/ha,
 • Grecja – 1,5 kg/ha,
 • Łotwa – 1,5 kg/ha,
 • Czechy – 1,4 kg/ha,
 • Estonia – 1,3 kg/ha,
 • Dania – 1,3 kg/ha,
 • Bułgaria – 1,2 kg/ha,
 • Słowacja – 1,2 kg/ha,
 • Litwa – 1,1 kg/ha,
 • Szwecja – 0,7 kg/ha,
 • Rumunia – 0,6 kg/ha.

Powyższa analiza jednoznacznie wskazuje na to, że w Polsce nie mamy do czynienia z nadmiernym schemizowaniem rolnictwa, a produkowana przez polskich rolników żywność jest zdrowa i bezpieczna.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 11:22