StoryEditorWiadomości rolnicze

Zabieg T3 w zbożach

12.06.2014., 12:06h
Przy produkcji zbóż jakościowych, nawet wysoki plon nie oznacza jeszcze sukcesu. Ziarno musi spełniać parametry jakościowe, ale przede wszystkim musi być zdrowe. Chorobą, która może zniweczyć poniesione nakłady jest opisana obok fuzarioza kłosów.   

Intensywnie prowadzona i nawożona plantacja staje się bardziej podatna na czynniki chorobowe. Przy wysokim nawożeniu niezbędna jest więc pełna ochrona plantacji – standardowo dwa zabiegi fungicydowe, przy dużej presji chorób i deszczach w czerwcu i na początku lipca trzy zabiegi.

W pszenicy jakościowej

Jeżeli w gospodarstwie zmianowanie nie jest poprawne i pszenica siana jest po zbożach, presja chorób jest w sposób naturalny wyższa i do skutecznej ochrony potrzebne są właśnie trzy zabiegi. Kluczowy dla jakości ziarna jakościowego jest zabieg chroniący górne liście z liściem flagowym i kłos. Spośród chorób porażających te organy najgroźniejszymi są dwie – rdza brunatna i septorioza paskowana liści. W sezonach o dużej ilości opadów w czerwcu i na początku lipca najgroźniejszą, drastycznie obniżającą jakość ziarna i będącą przyczyną mikotoksyn jest właśnie fuzarioza kłosów. Przy takim zagrożeniu ostatni zabieg fungicydowy do ochrony kłosa powinien być celowany właśnie w fuzariozę i należy go wykonać w pszenicy w czasie jej kwitnienia.

Do zwalczania fuzariozy kłosów w bazie zaleceń Instytutu Ochrony Roślin znajdują się 53 fungicydy (w pszenicy jarej 31). IOR zaleca, aby pszenicę ozimą przeciwko fuzariozie kłosów opryskiwać w okresie od początku do końca kłoszenia, począwszy od wystąpienia pierwszych objawów porażenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby termin zabiegu można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. W pszenicy jarej zabieg na fuzariozę kłosów należy wykonać w okresie od początku do końca kłoszenia, począwszy od wystąpienia pierwszych objawów porażenia.

W pozostałych zbożach

Problemy fuzariozy kłosów nie omijają pozostałych gatunków zbóż. Oczywiście w tym ostatnim okresie rozwoju w życie groźna jest rdza brunatna, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, ale jeżeli w czerwcu jest nadmiar deszczu, zagrożenie fuzariozą kłosów wymaga podjęcia ochrony. W życie najpóźniej zabieg fungicydowy możemy wykonać pod koniec kłoszenia. 

W bazie zaleceń IOR do zwalczania fuzariozy kłosów w życie ozimym jest 12 fiungicydów. Wg IOR fuzariozę kłosów w tym gatunku należy zwalczać do fazy początku kłoszenia, gdy na górnych liściach pojawią się objawy porażenia lub jeżeli na kłosach wystąpiły pierwsze objawy choroby i pogoda jest wilgotna.

W pszenżycie w późniejszych fazach groźna jest septorioza paskowana liści, septorioza plew, no i oczywiście fuzarioza kłosów. Zabieg chroniący przed fuzariozą wykonujemy podobnie jak w pszenicy. 

W bazie zaleceń IOR do zwalczania fuzariozy kłosów w pszenżycie ozimym znajduje się 27 fungicydów (jarym 17). IOR zaleca opryskiwać pszenżyto ozime i jare przeciwko fuzariozie kłosów w okresie od początku do końca kłoszenia, począwszy od wystąpienia pierwszych objawów porażenia.

Fuzarioza nie oszczędza też jęczmienia, choć z uwagi na wcześniejsze dojrzewanie niż pozostałych gatunków najczęściej unika on porażenia. Większe zagrożenie w jęczmieniu stanowi rynchosporioza i plamistość siatkowa, dlatego najczęściej drugi i ostatni zabieg fungicydowy w jęczmieniu zaleca się stosować na krótko przed kłoszeniem. Jeżeli jednak w czerwcu wystąpią deszcze i będzie duże zagrożenie fuzariozą kłosów, to trzeba ją zwalczać. 

W bazie zaleceń IOR do zwalczania fuzariozy kłosów w jęczmieniu ozimym znajduje się 17 fungicydów (w jarym 20). IOR zaleca, aby zabieg w jęczmieniu ozimym wykonywać z chwilą wystąpienia objawów porażenia, a w jęczmieniu jarym w okresie od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia. 

Jeżeli wykonanie zabiegu utrudniają warunki pogodowe (deszcz) i musimy go przesunąć o kilka dni powinniśmy stosować górne, zalecane przez producenta dawki fungicydu. W okresach upałów i silnego nasłonecznienia zabiegi fungicydowe i wszystkie inne powinniśmy aplikować w terminach popołudniowych, w nocy i wcześnie rano, pod warunkiem jednak, że nie ma rosy i liście są suche.

Marek KALINOWSKI

 
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 17:08