StoryEditorDotacje

1 mld złotych na dotacje na nawadnianie w rolnictwie

16.06.2019., 20:06h
Od sierpnia 2019 roku ma rozpocząć się program przyznawania dotacji na nawadnianie w rolnictwie. Minister rolnictwa zapowiada, że łącznie na dopłaty do nawodnień będzie przeznaczonych łącznie 1 mld złotych. Rolnik będzie mógł za te dotacje wykonać m.in. ujęcie wodne lub infrastrukturę rozprowadzenia wody. 

Dotacje do nawadniania w rolnictwie najpierw dla regionów najbardziej dotkniętych suszą rolniczą 

Od sierpnia uruchamiamy nowy program nawodnień w rolnictwie, na razie jest na to 400 mln złotych przeznaczone, cała pula to miliard złotych. Muszę zacząć od tych gmin, które były najbardziej dotknięte suszą w kolejnych latach i taki raport jest przygotowywany, tam będziemy dofinansowywali nawodnienia w gospodarstwach rolnych – powiedział dla agencji Newseria Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. 

– Mamy wielką suszę hydrologiczną, ucieka nam woda gruntowa. Pilnie potrzebujemy programu małej retencji, retencji na terenach wiejskich, odbudowania małych zbiorników wodnych, odbudowywania małych terenów podmokłych czy w ogóle jakby terenów podmokłych, utrzymywania zadrzewień śródpolnych, bo to są wszystko zbiorniki retencyjne. Bez tego polskie rolnictwo naprawdę czeka dramat – tłumaczy dr hab. Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. 

Przeczytaj także: Susza rolnicza atakuje kolejne regiony i uprawy

Susza rolnicza atakuje kolejne regiony i uprawy 

 

Dotacje na nawadnianie pól z „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Dotacje na nawadnianie w rolnictwie będą przyznawane z programu „Modernizacji gospodarstw rolnych”. 

Dotacje w zakresie nawadniania w rolnictwie będą wspierane w trzech kategoriach:

 • operacje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
 • operacje powiększające obszar nawadniania;
 • operacje jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotacje na nawadnianie, w przypadku ulepszenia istniejących instalacji, trzeba będzie doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%. Z tego powodu każda z inwestycji będzie musiała mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

 

100 tys. złotych dotacji na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego 

Dotacje na nawadnianie w gospodarstwie rolnym ma wynieść do 100 tys. złotych, przy czym dofinansowanie wyniesie 50% kosztów (60% kosztów dla młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi wynieść 15 tys. złotych. 

Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane m.in.: 

 • nakłady poniesiony na wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniani (studnie, zbiorniki) ;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru wody, pomiaru zużycia wody, 
 • nabycie urządzeń do magazynowania, uzdatniania i odzyskiwania wody; 
 • zakup urządzeń lub nowych instalacji do rozprowadzania wody; 
 • nabycie oraz montaż nowych systemów nawadniających.

 

Na całe szczęście, limity dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych nie będą łączyć się z limitami z innych obszarów „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli z obszarów A, B, C i D. Dzięki temu z pomocy na nawadnianie będą mogli skorzystać rolnicy, którzy już otrzymali dotacje na zakup maszyn rolniczych czy na rozwój produkcji mleka, bydła mięsnego lub prosiąt. Co ważne, będzie można w tym samym roku złożyć wniosek o dotacje w jednym z obszarów A–D i jednocześnie o dotacje na nawadnianie. 

Co ważne, w przypadku inwestycji w nawodnienia w gospodarstwie rolnym nie będzie konieczne wykazanie wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie.
Jednak po dotacje na nawadnianie w rolnictwie będą mogły starać się jedynie gospodarstwa rolnie o powierzchni do 300 ha. 

 

Za co będą przyznawane punkty we wnioskach o dotacje na nawadnianie gospodarstw? 

Dotacje na instalacje w nawadnianie gospodarstw rolnych będą przyznawane na podstawie uzyskanych punktów. Wszystko wskazuje na to, że punkty będą przyznawane za: 

 • położenie gospodarstwa na terenie gminy zagrożonej suszą rolniczą – do 15 punktów przyznawanych proporcjonalnie do liczby lat, w których wystąpiła susza w okresie ostatnich 10 lat; 
 • potencjalne oszczędności wody dla operacji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające;
 • relizowanie programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 

12 mld złotych na program dużej retencji 

Z kolei od 2020 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpocząć realizować program dużej retencji w Polsce, która ma posłużyć także poprawie warunków dla rolnictwa. Program Rozwoju Retencji ma zwiększyć retencjonowanie wody w Polsce z obecnych 6,5% do 15% oraz minimalizować skutki powodzi i suszy.
Na budowę zbiorników retencyjnych oraz retencję naturalną, hydroenergetykę czy meliorację zaplanowano wydać 12 mld złotych. 

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. kwiecień 2024 16:19