StoryEditorASF

Ile pieniędzy wydaliśmy na walkę z ASF w 2021 r?

04.03.2022., 16:03h
Ile właściwie państwo polskie wydało publicznych pieniędzy na walkę z ASF w minionym roku? Z takimi pytaniami do ministra rolnictwa i rozwoju wsi zwrócili się posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke (KO).

Posłowie pytają o kasę na ASF

Afrykański Pomór Świń pustoszy nasz kraj. Tylko w minionym roku odnotowano 123 ogniska tej choroby. W wyniku czego blisko 40 tys. sztuk świń musiało zostać zutylizowane. W wyniku tego wiele gospodarstw rolnych produkcja trzody chlewnej już upadła, albo jest na granicy upadłości.

Dodatkowo, jakby brakowało problemu z ASF, to rynek również swoje dorzucił. Niskie ceny w skupie nie zachęcały hodowców do utrzymywania się z trzody. Wielu rolników musiało przejść na inną produkcję. Tymczasem Skarb Państwa wydaje już setki milionów złotych na walkę z ASF i koszty te z roku na rok wciąż rosną, a końca epidemii nie widać.

O co posłowie pytają ministra?

Pytania skierowane do ministerstwa są dość konkretne i precyzyjne. Posłowie chcą np. wiedzieć ile na koniec minionego roku w Polsce było stad świń albo jakie było pogłowie. Pytano również o koszty likwidacji ognisk ASF oraz o odszkodowania – ilu przedsiębiorców je otrzymało, a ilu nie i dlaczego.

Posłowie chcą wiedzieć także, co zaplanowano w tym temacie na 2022 rok. Jaką kwotę MRiRW ma zabezpieczoną na walkę z ASF w tym roku z podziałem na konkretne cele: walkę z ASF, odszkodowania, bioasekurację czy wyrównanie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń w obszarze z ograniczeniami wynikającymi ze strefy ASF.

70010 stad świń w Polsce

Dokładnie tyle – 70010 stad świń – na koniec 2021 roku było w Polsce. Jak wynika z odpowiedzi na poselską interpelację najwięcej z nich w województwie wielkopolskim – 18324, dalej w kujawsko-pomorskim – 8925, a następnie w łódzkim – 7659. Najmniej stad na koniec grudnia minionego roku odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (1657), zachodniopomorskim (822) oraz lubuskim (418).

Pogłowie trzody chlewnej na ten dzień w Polsce wyniosło 10 006 724 sztuki.

40 milionów na likwidację ognisk

Łączne koszty likwidacji ognisk ASF u świń za 2021 r. wyniosły 41 061 816,44 zł. W przypadku 31 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną były wystawione decyzje odmowne o wypłacie odszkodowania. Dotyczyło to 21 115 szt. zwierząt, na kwotę 10 596 976,5 zł.

Wypłaty odszkodowań realizowane są z puli środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt określonej w ustawie budżetowej na 2022 rok. W 2022 roku na działania te (w tym na wypłaty odszkodowań dla hodowców w zakresie ASF), zostały wskazane w budżecie państwa środki z dwóch źródeł:

  • w części 85 ustawy budżetowej są to środki przypisane bezpośrednio do budżetów wojewodów – kwota 399 461 tys. zł,
  • w części 83 ustawy budżetowej są to środki z rezerwy celowej poz. 12 – kwota 548 768 tys. zł.

W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości :

  • 6 000 000 zł – na pomoc dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania lub wprowadzenia do gospodarstwa świń,
  • 45 000 000 zł – na nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF,
  • 110 000 000 zł - na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń z obszarów z ograniczeniami w związku z ASF,
  • 56 500 000 zł – na refundację 50% wydatków na bioasekurację.
Michał Czubak
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:35