StoryEditorKRUS

Ile rolnik-emeryt może dorobić, żeby nie stracić emerytury?

30.05.2021., 16:05h
KRUS podał nowe stawki przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty rolniczej. Jakie są nowe kwoty? Kto musi przejmować się takimi limitami, a kogo nie dotyczą przepisy o zawieszeniu świadczenia z KRUS?

Jeśli emeryt uzyskuje dochód poniżej 70% przeciętnego wynagrodzenia, to nie straci świadczenia

Od 1 czerwca 2021 roku zmienią się limity przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wypłacanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeżeli osoba, która otrzymuje świadczenie z KRUS uzyskuje miesięczny przychód do 70% to jednocześnie będzie dalej otrzymywać emeryturę lub rentę bez żadnych zmian. Jeżeli jednak uzyska przychów większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to część jego świadczenia zostanie zmniejszona. Natomiast w sytuacji, gdy emeryt czy rencista otrzymuje przychód wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas jego świadczenia z KRUS zostają zawieszone.

 

KRUS: nowe limity przychodu zmniejszające lub zawieszające emeryturę rolniczą

Zgodnie z komunikatem prezesa KRUS z 18 maja 2021 roku oto jaki miesięczny dochód będzie powodował zmiany w świadczeniach. Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu to odpowiednio:

  • uzyskanie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 977 zł 10 gr powoduje zmniejszenie renty lub emerytury;
  • uzyskanie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7 386 zł 10 gr. będzie skutkować zawieszeniem tego świadczenia.

 

Kogo dotyczą przepisy o zwieszenie emerytury i renty z KRUS? 

Takimi limitami w przychodach muszą przejmować się rolnicy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę rolniczą lub okresową emeryturę albo mają przyznaną rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Z kolei osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – dla kobiety i 65 lat – dla mężczyzny), nie muszą przejmować się tymi obostrzeniami Ich emerytura nie zostanie zawieszona ani zmniejszona bez względu na to ile dorobią.

– na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – informuje KRUS.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 12:24