StoryEditorPolska

Innowacje w rolnictwie i przyszłość WPR - rozmowa Krzysztofem Podhajskim

13.03.2018., 15:03h
O nowej, rozszerzonej formule Konferencji Rolniczej w Jasionce – najważniejszego forum o rolnictwie w tej części Europy – rozmawiamy z Krzysztofem Podhajskim – prezesem zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która jest organizatorem tej Konferencji.
Dotychczasowa formuła konferencji w Jasionce cieszyła się przez długie lata dużym zainteresowaniem. Skąd potrzeba jej rozwinięcia?

– Nasza Fundacja zajmuje się także promowaniem i wspieraniem nowoczesnych rozwiązań, koncepcji i projektów dotyczących wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich. Służy temu m.in. specjalnie powołane w ramach Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR). W ramach FIR, obok prowadzenia projektów badawczych z udziałem niezależnych ekspertów i specjalistów, aktywnie uczestniczymy w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich. Konferencja rolnicza w Jasionce to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji EFRWP. Co roku biorą w niej udział przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki, organizacji branżowych, naukowcy oraz eksperci. W ramach paneli dyskusyjnych poruszamy aktualne problemy i wyzwania, przed jakimi stoi europejska wieś i jej mieszkańcy. To właśnie potrzeba poszukiwania i wskazywania skutecznych rozwiązań, przyczyniających się do poprawy życia na wsi sprawia, że koniecznym stało się wprowadzenie nowej formuły naszej konferencji. W ramach nowej, rozszerzonej formuły zachęcamy uczestników do wzięcia aktywnego udziału w dyskusji nt. nadchodzących zmian, jakie czekają rolników i polską wieś po 2020 roku.  • Krzysztof Podhajski


Główna debata Forum będzie dotyczyć Wspólnej Polityki Rolnej. Weźmie w niej udział Phil Hogan, Komisarz UE ds. rolnictwa oraz ministrowie rolnictwa krajów UE. Jakie tematy zostaną poruszone podczas dyskusji?


– Pierwszy dzień Forum to doskonała okazja, znana z wcześniejszych edycji konferencji w Jasionce, do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie. Podczas debaty zostanie poruszony temat priorytetów, założeń i propozycji zmian, jakie pojawiają się w kontekście nowej perspektywy budżetowej WPR. Będzie to okazja do podsumowania wniosków płynących z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR oraz dyskusji nad rozwiązaniami pojawiającymi się w odniesieniu do przyszłego budżetu. Wśród zaproszonych gości obok Komisarza UE, znaleźli się ministrowie z wielu krajów unijnych, nie tylko z naszego regionu. Ta dyskusja będzie ważnym głosem w europejskiej debacie o przyszłości WPR po 2020 r.


Zakończyły się już konsultacje w krajach UE, trwają negocjacje między państwami na temat kierunków zmian unijnej polityki rolnej. Jakich rozwiązań możemy spodziewać się po 2021 roku?

– W debacie nt. kształtu przyszłej WPR coraz częściej spotykamy się z dwiema skrajnymi propozycjami rozwiązań. Z jednej strony podnoszą się głosy, że nowa WPR powinna być efektem głębszej reformy niż miało to miejsce po 2013 roku. Proponowane zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia systemu płatności bezpośrednich opierających się przede wszystkim na rezultatach, a tym samym uzależnieniu poziomu płatności od stopnia realizacji konkretnie ukierunkowanych i zaplanowanych celów. To byłaby bardzo istotna zmiana w całym systemie. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia ze stanowiskiem, że owszem system wymaga usprawnienia, ale w drodze ewolucji, a nie rewolucji. Tutaj jest mowa o wprowadzeniu jedynie pewnych kosmetycznych poprawek. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie poziomu biurokracji i uproszczenie procedur administracyjnych.

Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać propozycji konkretnych rozwiązań?

– Dyskusja na temat budżetu Wspólnoty i kierunków rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. odbywa się w wyjątkowych okolicznościach – Brexit i związane z nim ograniczenia budżetowe na pewno podgrzewają atmosferę. Pamiętajmy, że to, jakie kierunki rozwoju zostaną wytyczone obszarom wiejskim po 2020 roku, będzie miało duży wpływ na procesy zachodzące na polskiej wsi, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Niewątpliwie ważne znaczenie ma tutaj prowadzenie merytorycznych dyskusji z udziałem przedstawicieli – z jednej strony polityki i nauki, a z drugiej – z organizacjami branżowymi, producentami rolnymi oraz mieszkańcami obszarów wiejskich. Liczymy na to, że w ramach Forum poznamy pierwsze propozycje rozwiązań, z jakimi będziemy mieli do czynienia już w 2021 r.


Drugi dzień Europejskiego Forum Rolniczego zostanie poświęcony innowacjom. To rozwinięcie dotychczasowej formuły konferencji. Jakie wydarzenia zostały zaplanowane?

– Podczas drugiego dnia Forum duży nacisk kładziemy na prezentację najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dyskusję o ich roli w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji rolnej. Do udziału w panelach dyskusyjnych, dotyczących m.in. zastosowania w rolnictwie sztucznej inteligencji, technik nawożenia i ochrony roślin, wykorzystania biogazu czy w końcu finansowania produkcji oraz ubezpieczeń, zaprosiliśmy przedstawicieli nauki oraz ekspertów. Panele będą cennym źródłem wiedzy dla producentów, doradców rolnych, przedstawicieli organizacji branżowych oraz rolników, którzy chcą wprowadzać w swoich gospodarstwach coraz to efektywniejsze rozwiązania. Swoje produkty i usługi przedstawią m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz branży nawozowo-chemicznej.


Temat innowacji w rolnictwie jest ostatnio bardzo modny. Czy polscy rolnicy z nich korzystają?

– Wprowadzenie nowych rozwiązań produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych, czyli działalności innowacyjnej może być czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną polskich rolników na rynku europejskim. O tym, jaką rolę w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji w rolnictwie pełnią nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, będziemy rozmawiać w ramach Forum. Do debaty otwierającej drugi dzień wydarzenia zaprosiliśmy m.in. Jarosława Gowina – wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ryszarda Zarudzkiego – Podsekretarza Stanu w ministerstwie rolnictwa, Czesława Siekierskiego – Przewodniczącego KRiRW PE, Jerzego Plewę – Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w KE oraz Wolfganga Burtschera – Przedstawiciela Komisarza ds. Badań, Nauki i Innowacji UE. Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez FEFRWP we współpracy z Agro Promotion oraz UP w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Patronat honorowy nad Forum objął poseł Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Justyna Iżycka
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 23:35