Rolnicy dostają tylko 15% ceny ze sklepu! Trzeba zmienić unijne rolnictwoJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty

Rolnicy dostają tylko 15% ceny ze sklepu! Trzeba zmienić unijne rolnictwo

09.07.2024., 12:00h
Rolnicy domagają się nowelizacji WPR w taki sposób, by sprzedaż detaliczna stała się opłacalna również dla nich. Aktualnie otrzymują oni jedynie 15% ceny płaconej przez klienta w sklepie! Jakie rozwiązania proponuje WIR?

Zielony Ład w obecnej formie zagraża rolnictwu

4 lipca br. odbyło się IV Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VII kadencji, podczas którego nie mogło zabraknąć tematu dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i postulatów rolników, które zostały spełnione lub tkwią w próżni. Rolnicy obawiają się wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej w obecnej formie ze względu na założenia klimatyczne, które z niej wynikają.

Zdaniem rolników z Wielkopolski, zagrożenia wynikające z wdrożenia strategii „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności” były widoczne od początku. Fakt ten potwierdziły protesty rolnicze występujące w br. nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. Jak wskazują rolnicy, wdrożenie powyższych strategii przełożyło się na spadek opłacalności produkcji rolniczej, destabilizację finansów gospodarstw rolnych i utratę perspektyw rozwojowych, szczególnie w okresie trwającego kryzysu rolniczego.

WIR apelował o rozwagę we wdrażaniu WPR

Członkowie WIR przypominają, że wielokrotnie apelowali o rozwagę i odroczenie terminu wdrożenia omawianych strategii ze względu na przygotowany w nieprawidłowy sposób Krajowy Plan Strategiczny. Rolnicy wnosili także o znaczącą redukcję ilości ekoschematów do tych, które wyglądały na najbardziej logiczne z punktu widzenia praktykujących rolników i podniesienie stawek za ekoschematy, które uważali za zbyt niskie w stosunku do poniesionych w związku z ich wdrożeniem strat. Ponadto kwestionowali otwieranie rynku na import płodów rolnych z Ukrainy, destabilizujące polski rynek.

WIR chce nowej strategii rozwoju rolnictwa w UE

W związku z dramatyczną sytuacją na europejskim rynku, WIR domaga się czasu na przygotowanie nowej strategii rozwoju rolnictwa w UE, której podstawę będzie stanowiło solidne finansowanie. Powodem umożliwienia podjęcia takiego działania są wzrastające koszty produkcji. Zdaniem rolników, podstawę budżetu WPR i opracowywanych programów pomocowych powinno stanowić zagwarantowanie żywotności ekonomicznej unijnych gospodarstw rolnych, a nie zmiany klimatyczne. Jak wskazują członkowie WIR, rolnictwo odpowiada za jedynie 8% emisji gazów cieplarnianych i ma niewiele wspólnego z zatruwaniem klimatu i środowiska.

Rolnicy wyrażają chęć podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska, ale pod warunkiem, że będzie to finansowane w odpowiedni sposób, np. w ramach funduszu solidarności klimatycznej. Zdaniem członków WIR, uczestniczenie w programach klimatycznych powinno być jednak dobrowolne, a zachęty finansowe należałoby pozyskiwać z innych źródeł niż środki na dopłaty rolne. Rolnicy uważają, że jest to bardzo ważne, ponieważ będąc najsłabszym ogniwem łańcucha spożywczego, nie są w stanie przenieść wyższych kosztów swojej działalności na inne podmioty w nim uczestniczące. Ponadto podlegają dodatkowej presji cenowej, którą stosują na nich sieci detaliczne wraz z globalnymi koncernami skupującymi płody rolne i sprzedającymi środki produkcji. Z obecnych analiz wynika, że rolnicy otrzymują jedynie 15% ceny płaconej przez konsumenta w sklepie.

– System wsparcia rolników oraz kontroli powinien być prosty i pozbawiony zbędnych barier biurokratycznych. Powinien on zostać wypracowany we współpracy naukowców i rolników tak, aby był skuteczny i akceptowany przez środowiska rolnicze w danym kraju czy regionie – czytamy w stanowisku WIR.

O co apeluje WIR?

Zdaniem rolników WIR działaniami koniecznymi do podjęcia są:

  • powrót do celów i konstrukcji Wspólnej Polityki Rolnej, jaka obowiązywała do 2022 roku,
  • wzmocnienie budżetu WPR i jego ustabilizowanie na dłuższy okres,
  • wypracowanie wspólnie z naukowcami i rolnikami nowych zasad tej polityki, szczególnie w zakresie dobrowolnych potencjalnych działań rolników na rzecz klimatu i środowiska, finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości Klimatycznej,
  • ochronę rynku unijnego przed napływem towarów rolniczych z krajów trzecich, które nie są produkowane, zgodnie ze standardami unijnymi,
  • wydłużenie czasu obowiązywania ram pomocy wojennej po czerwcu 2024 roku, tak aby można było wdrażać programy finansowe rekompensujące rolnikom straty wynikające z destabilizacji rynków rolnych (na przykład na skutek działań Rosji),
  • podjęcie działań mających na celu wzmocnienie pozycji rynkowej rolnika,
  • zwiększenie kwoty pomocy de minimis,
  • uruchomienie projektów, których celem będzie maksymalne zagospodarowanie zboża i kukurydzy w Polsce, takich jak program odbudowy pogłowia trzody chlewnej czy program budowy biogazowni oraz instalacji do produkcji dodatków do paliw z udziałem Krajowej Grupy Spożywczej i zainteresowanych rolników lub ich grup producenckich,
  • poprawę jakości konsultacji publicznych, jako narzędzia wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych,
  • wzmocnienie kompetencji izb rolniczych poprzez nowelizację Ustawy o izbach rolniczych w taki sposób, aby w miejscu, gdzie jest mowa o opinii izb rolniczej dodać zdanie, że organ, który o taką opinię się zwraca, jest zobowiązany do jej uwzględnienia. To samo powinno dotyczyć wniosków, rezolucji i apeli zgłaszanych przez izby rolnicze do organów różnych szczebli.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
11. lipiec 2024 12:46