Dobrostan zwierzątArchiwum PRW Online
StoryEditorDobrostan zwierząt

Dopłaty do dobrostanu: rolnicy nie dostaną pieniędzy przez drobny błąd. "Zależy tylko od dobrej woli ARiMR"

10.11.2023., 11:00h
Rolnicy utrzymujący bydło opasowe otrzymali odmowę przyznania płatności dobrostanowej w związku z tym, że w nieprawidłowy sposób oznaczyli typ użytkowy bydła we wniosku. Ale innej możliwości nie mieli.

LIR: „Rolnicy nie byli świadomi, że składane deklaracje są niezgodne z wymaganiami ekoschematów”

Lubelska Izba Rolnicza w Stanowisku Walnego Zgromadzenia z 30 października 2023 r. w sprawie płatności dobrostanowej bydła alarmuje, że rolnicy utrzymujący bydło opasowe mają problem.  Jak się okazuje, wnioskodawcy, zgłaszając bydło do bazy eIRZ w formie papierowej, nie mieli możliwości zaznaczenia typu opasowego zwierząt. Gospodarze, którzy do zgłoszenia zwierząt do systemu IRZ wykorzystali papierowe wnioski, nie mieli świadomości, że nie zakwalifikuje on ich zwierząt w sposób prawidłowy do określonego schematu płatności dobrostanowej.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o dobrostan zwierząt powinni otrzymać dopłaty

Jak podkreśla LIR, taka sytuacja, w której rolnik ma zwierzęta i spełnił określone wymogi dobrostanu, a nie został uwzględniony przy wypłacie środków ze względu na to, że w internetowej bazie rejestracji zwierząt  nie odznaczono określonego typu zwierzęcia, nie powinna mieć miejsca. Zdaniem rolników, jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyrazi swoją dobrą wolę, błąd ten można w prosty sposób naprawić i wypłacić rolnikom pieniądze.

Jakie rozwiązanie proponuje LIR?

Przedstawiciele LIR mają pomysł na rozwiązanie problemu rolników, którzy zostali wyeliminowani z wypłaty środków finansowych na dobrostan zwierząt. Zdaniem członków samorządu, ARiMR powinna wysyłać do rolników zawiadomienia informujące o nieprawidłowościach w złożonych wnioskach i możliwości zmiany typu użytkowego zwierząt w bazie internetowej IRZ do momentu wydania decyzji.

LIR zaznacza, że jest to pierwszy rok wprowadzania nowych systemów płatności obszarowych i dobrostanowych, dlatego rolnicy powinni mieć możliwość zmiany typu użytkowego zwierząt w systemie IRZ. Wytyczne, do których powinni się stosować rolnicy, dla wielu z nich są niejasne/niedoprecyzowane, a zaistniałe rozbieżności zostały wykryte w trakcie kontroli wniosków i nie były znane w momencie ich składania.

O co proszą samorządowcy z Lublina?

W związku z zaistniałym zdarzeniem samorządowcy z Lublina proszą o umożliwienie rolnikom zmiany typu użytkowego zwierząt w bazie eIRZ na taki, który będzie się kwalifikował do określonej płatności dobrostanowej do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności tak, aby rolnicy mogli otrzymać dopłaty do zwierząt, które naprawdę hodują i utrzymują zgodnie z wymogami ekoschematu dobrostan zwierząt.

Jakie bydło kwalifikuje się do wariantu „Dobrostan opasów”?

Według ARiMR bydłem opasowym kwalifikującym się do wariantu „Dobrostan opasów” są te zwierzęta, które mają mniej niż 18 miesięcy i zostały zgłoszone w komputerowej bazie danych:

  1. typie użytkowym mlecznym, wskazane jako mleczny – opasowy albo opasowy,
  2. typie użytkowym mięsnym, wskazane jako mięsny – opasowy albo opasowy,
  3. typie użytkowym kombinowanym, o kierunku użytkowania:
  • mleczny – opasowy,
  • mięsny – opasowy,
  • opasowy.

image
Polityka rolna

"Piątka dla zwierząt" powróci w nowej wersji. Co z ubojem rytualnym?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: LIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 08:38