Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorWILKI

Izby rolnicze apelują o redukcję populacji wilka. „Trzeba chronić ludzi i ograniczać straty rolników”

11.01.2024., 13:30h
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski, w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka w Polsce. Decyzja ta wynika z pilnej potrzeby zminimalizowania kontaktów między wilkami a ludnością wiejską, i problemów z zagryzaniem przez nie zwierząt hodowlanych oraz ochroną zdrowia publicznego.

Izby chcą zmian w sprawie wilków

Wilki coraz częściej zbliżają się do terenów zabudowanych, co niesie ze sobą potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Incydenty, w których wilki przeprowadzają ataki na zwierzęta gospodarskie, podważają sens utrzymania obecnego statusu ochronnego dla tych drapieżników.

W świetle tych faktów, Zarząd KRIR wnioskuje o pilne podjęcie działań mających na celu kontrolowanie populacji wilka. Celem tych działań jest nie tylko ochrona zdrowia publicznego, ale również minimalizacja strat wśród zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także wsparcie rolników, których działalność jest dotknięta skutkami gwałtownego wzrostu populacji wilków.

Izba ma nadzieję na zmiany

Wniosek ten jest wynikiem dyskusji podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r. W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby wilków, co skutkuje wzrostem ataków na zwierzęta hodowlane i wypasane przez rolników. Ataki te nie tylko stwarzają realne zagrożenie dla bydła, ale także powodują znaczne straty finansowe dla hodowców.

Zarząd ma nadzieję, że nowa minister pozytywnie przychyli się do wniosku Izby.

Michał Czubak

fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 02:05