Rolników czekają kolejne zmiany w dopłatach do silosów i ich budowie?arch.
StoryEditorSilosy potrzebne od zaraz

Rolników czekają kolejne zmiany w dopłatach do silosów i ich budowie?

30.05.2023., 14:30h
Izby rolnicze domagają się rozszerzenia dopłat do silosów na hale namiotowe. Chcą także pilnego złagodzenia przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych. O jakie wymogi chodzi?

Rząd umożliwił rolnikom budowę bez zezwolenia silosów o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 m. Ale izby rolnicze domagają się jeszcze większego uproszczenia przepisów i złagodzenia wymogów budowy silosów zbożowych.

1,5 m zamiast 4 m. Rolnicy chcą budować silosy bliżej granicy działki sąsiedniej

Rolnikom chodzi przede wszystkim o zmianę przepisów w zakresie odległości silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton od granicy działki sąsiedniej. Obecnie obowiązujący przepis, określający odległość 4 metrów od granicy działki sąsiedniej, stwarza trudności dla wielu gospodarstw rolnych na terenie województw południowych Polski.

- Tam, gdzie zagęszczenie gospodarstw jest duże, a działki siedliskowe wąskie, często nie jest możliwe spełnienie tych warunków. Dlatego zwracamy się o zmianę tego przepisu na wartość 1,5 metra od granicy działki sąsiedniej, co umożliwiłoby rolnikom postawienie silosów zbożowych zgodnie z przepisami – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Hydranty hamują budowę silosów

Samorząd rolniczy apeluje także o złagodzenie wymagań dotyczących budowy silosów zbożowych. Rolnikom zależy na odstąpieniu od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 metrów od silosu.

- Zrozumiałe jest, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest istotne, jednak w przypadku gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, taka odległość hamuje budowę silosów. Zwiększenie tej odległości lub elastyczne podejście w tej kwestii znacząco ułatwiłoby rolnikom budowę silosów zbożowych – wyjaśnia Szmulewicz.

Budowa silosów bez dokumentacji warunków zabudowy?

Izby apelują też o zwolnienie rolników z konieczności posiadania dokumentacji warunków zabudowy, zwłaszcza w gminach, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego.

- Obecność takiej dokumentacji może być czasochłonna i kosztowna dla rolników, a zwolnienie z tego wymogu ułatwiłoby proces budowy silosów zbożowych – argumentuje prezes KRIR.

Rolnicy domagają się dopłat do hal namiotowych i innych obiektów

Poza tym izby rolnicze domagają się, by dopłatami do budowy silosów i magazynów zostały objęte hale namiotowe oraz adaptacje istniejących obiektów, umożliwiających magazynowanie zboża i innych sypkich płodów rolnych.

- Tego rodzaju rozwiązania mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych silosów, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolnych – ocenia KRIR.

Przypomnijmy. W związku z kryzysem na rynku zbóż ARiMR uruchamia program dopłat do zakupu silosów. Nabór wniosków będzie przeprowadzony w terminie od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r. 

Dopłaty do silosów: na co dokładnie można otrzymać pieniądze?

ARiMR udzieli wsparcia na przedsięwzięcia związane z:

 1. zakupem nowego silosu;
 2. zakupem nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  6. rękawów rozładowczych,
  7. koszy przejęciowych,
  8. nagrzewnic elektrycznych,
  9. kanałów napowietrzających,
  10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  12. zasuwy wysypowej,
  13. workowników,
  14. oprogramowania,
  15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;
 3. montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Jakie są stawki dopłat do zakupu silosu zbożowego?

Młody rolnik otrzyma 60 proc. refundacji kosztów zakupu i montażu, a pozostali wnioskodawcy do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 • dla młodego rolnika - 60 000 zł,
 • dla pozostałych wnioskodawców – 50 000 zł.

Wsparcie będzie wypłacone po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia. Budowę trzeba ukończyć najpóźniej do 31 października 2024 roku.

Więcej o dopłatach do silosów dowiesz się z: Regulaminu Wyboru Przedsięwzięć do Objęcia Wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji: Wsparcie w zakresie wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 10:20