StoryEditorWiadomości rolnicze

Jakich zmian wymaga Plan Strategiczny WPR?

11.10.2022., 11:10h
Zarząd KRIR przekazał do ministerstwa rolnictwa wnioski, jakie zostały wysunięte w ramach dyskusji na konferencji współorganizowanej razem z IRWIR Pan. Jaki jest rezultat tego spotkania?

Warsztaty „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” zorganizowane podczas konferencji Krajowej Rady Izb Rolniczych w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN" odbyły się w dniach 29-30.09.2022 r. w Zegrzu. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Schematy II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski wysnute podczas spotkania, które objęły referaty prelegentów oraz cztery warsztaty, zostały przekazane 10 października do Henryka Kowalczyka.

Jakie zmiany są potrzebne w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027?

Sytuacja w rolnictwie nie jest łatwa, najpierw COVID, teraz wojna na Ukrainie, drastyczny wzrost cen energii i ŚOR.

Dlatego tak istotne, zdaniem uczestników Konferencji, powinna zostać przeprowadzona kampania informacyjna w sprawie Planu Strategicznego, ponieważ brak konkretnych informacji na temat możliwości jego skutecznego uruchomienia w 2023 roku, budzi niepokój i obawy rolników.

Co więcej powinny zostać wprowadzone pewne zmiany w jego kształcie, m.in. poprzez:

1. Określenie definicji aktywnego rolnika w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.

2. Wprowadzenie do polskiego prawodawstwa ustawy o dzierżawie gruntów rolnych w obrocie prywatnym oraz z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3. Maksymalne dofinansowanie II filara WPR do 70% z budżetu krajowego na przykładzie Węgier.

4. Zniesienie obowiązku utrzymania 80% okrywy zielonej jako warunkowości płatności podstawowej a wprowadzenie maksymalnie do 65% okrywy jako warunkowość.

5. Weryfikację i urealnienie ekoschematów zaproponowanych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027,

6. Ze względu na brak aktów delegowanych i implementacyjnych UE, oraz rozporządzeń wykonawczych krajowych które są niezbędnym elementem uwarunkowań prawnych realizacji Krajowego Planu Strategicznego, należałoby odłożyć o jeden rok jego wprowadzenie.

 

Pismo jest dostępne w komunikacie KRIR.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał, na podstawie KRIR, fot.pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 13:37