StoryEditorciekawostki

Kalendarz dla rolników – czerwiec 2020. Kiedy po dotacje?

02.06.2020., 11:06h
W kalendarzu rolniczym na czerwiec 2020 roku sporo terminów istotnych z punktu widzenia dotacji oraz premii finansowych dla prowadzących działalność rolniczą. Nie można także zapomnieć o Krajowych Dniach Pola, które odbędą się w Minikowie.

Kalendarz rolniczy na czerwiec 2020

Oto daty o jakich powinien pamiętać rolnik w czerwcu 2020 roku:
  • 3.06. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie „Premii dla młodego rolnika”. Nabór potrwa do 1 sierpnia br.
  • 8.06. mija termin złożenia oświadczenia w ARiMR potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych złożonego w 2019 r.
  • 15.06. mija termin złożenia wniosków o płatności bezpośrednie oraz obszarowe z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowoklimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej). Wnioski można składać jeszcze do 10 lipca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%
  • 17.06 mija termin naboru wniosków na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”
  • 19.06. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 17 sierpnia br.
  • 20–23.06 Krajowe Dni Pola w Minikowie organizowane przez KPODR (online i na miejscu)
  • 25.06. mija termin złożenia w ARiMR wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r.
  • 30.06. ostatnia szansa na złożenie wniosku w ARiMR na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Paweł Mikos
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. wrzesień 2023 09:44