W 2018 roku tytuł Innowacyjnego Rolnika zdobył Andrzej Serwatka, który w Kłodzinie w województwie wielkopolskim prowadzi fermę udoju klaczy. Użytkując mlecznie konie, rolnik stara się nie ingerować w naturalne relacje klaczy ze źrebiętami. Pozyskamy w ten sposób produkt zbywa w ramach sprzedaży bezpośredniej. Pasję do koni przejął po ojcu, a pomysł na biznes zrodził się, kiedy do gospodarstwa o mleko od klaczy zwróciła się kobieta, która miała męża chorego na stwardnienie rozsianeMagdalena Szymańska
StoryEditorKONKURS

Ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu "Innowacyjny Rolnik"

11.02.2024., 13:00h
Ideą konkursu jest promowanie właścicieli gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, którzy wprowadzili nowe rozwiązania poprawiające wydajność i opłacalność produkcji rolnej. Liczy się pomysłowość – niekoniecznie korzystanie z drogich, najnowszych rozwiązań.

Jakich rolników nagradzamy?

Docenimy też rolników, którym udało się znaleźć sposób na sprzedaż swoich produktów bezpośrednio z gospodarstwa. Innowacyjny rolnik i przedsiębiorca to również taki, który umiejętnie pozyskuje fundusze na realizację swoich przedsięwzięć z różnych źródeł.

Do kiedy czekamy na wasze zgłoszenia?

Szósta edycja konkursu „Innowacyjny Rolnik”, którego organizatorami są „Tygodnik Poradnik Rolniczy” razem z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi, jest szczególna, ponieważ wiąże się z 20-letnim członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2024 roku, a przyjmujemy je w trzech kategoriach:

  • sprzedaż produktów rolnych bezpośrednio z gospodarstwa,
  • innowacyjne gospodarstwo rodzinne,
  • innowacyjne przedsiębiorstwo rolne.

Oprac. M. Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. luty 2024 09:58