StoryEditorPolska

Kto ma przewagę w tuczu kontraktowym? Opinie rolnika i Agrifirm

27.05.2020., 19:05h
Na początku maja Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował, że wszczął postępowanie wobec firm, które zawierają z rolnikami umowy na prowadzenie tuczu świń w systemie nakładczym. Wymienione zostały spółki Agrifirm i Agri Plus, które według UOKiK „mogą w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec hodowców trzody chlewnej”.

UOKiK wszczyna postępowania pod zarzutem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej

Na naszych łamach kilkukrotnie informowaliśmy o kłopotach rolników związanych z rozliczeniami tuczu kontraktowego. Poszkodowani rolnicy uważali, że nie działają one w graniach obowiązującego w Polsce prawa i informacje o nieprawidłowościach zgłaszali do prokuratury oraz UOKiK.

Tucz kontraktowy był szczególnie atrakcyjny, kiedy stawki za kilogram trzody chlewnej w punktach skupu wynosiły około 4 zł. Firmy zlecające tucz kontraktowy stosują z reguły wiele mechanizmów zabezpieczających ich interesy. Przede wszystkim stado zostaje przewłaszczone.

W umowie jest wpisana konieczność stosowania paszy dostawcy oraz jego opieki weterynaryjnej. Niektóre firmy żądają podpisywania weksli lub domagają się zabezpieczeń w postaci wpisu do hipoteki gospodarstwa.

Atrakcyjne warunki, ale tylko na papierze takie były

– Jeździł przedstawiciel firmy i namawiał, aby podpisać umowę na tucz. Warunki na papierze bardzo atrakcyjne. To był 2014 rok. Wziąłem 200 warchlaków. Zawarta została umowa gwarantowana, że poubojowo będą płacić 7,2 zł/kg. Po zakończonym cyklu rozliczenie miało obejmować koszt dostarczonych warchlaków, paszy i opieki weterynaryjnej. Oddałem zgodnie z zapisami umowy świnie, a potem okazało się, że zostały wycenione na 5,8–6 zł. Po wszystkim przyszła do gospodarstwa faktura. Po odstawieniu świń domagano się ode mnie jeszcze 20 tys. zł – opowiada rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego.

ASF i rosyjskie embargo zaważyło na cenie tucznika

Tłumaczono mu, że choć oddał tuczniki dobrej jakości i właściwej mięsności, nie może otrzymać stawki 7,2 zł/kg, ponieważ w kraju pojawił się ASF i zostało wprowadzone embargo przez Rosję. Firma postanowiła koszty przerzucić na rolnika i nie uznawać warunków umowy, którą z nim podpisała. Producent świń został pozwany do sądu. Firma domagała się, aby spłacił zobowiązania, które według niej miały powstać. Sąd prawomocnie uznał, że żądania o płatność są nieuzasadnione.

Czytaj także: UOKiK kontroluje Agrifirm i Agri Plus


W całym województwie kujawsko-pomorskim takich procesów toczyło się co najmniej kilka, a rolnicy je wygrywali. Korzystali przy tym z pomocy prawnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Rolnik ponosił nakłady na paszę i opiekę weterynaryjną, ale korzyści z tego nie miał żadnych

Od różnych firm producenci brali zwykle od kilkuset do przeszło tysiąca warchlaków do tuczu. Zazwyczaj po pierwszym cyklu zaczynały się kłopoty. Czasami firmy dostarczały zwierzęta o wątpliwym statusie zdrowotnym. Rolnicy ponosili większe nakłady na paszę oraz opiekę weterynaryjną. Wielkim wysiłkiem zwykle doprowadzali tuczniki do właściwej kondycji. Przy rozliczeniach zaś dostawali wzbudzające wątpliwości dokumenty (np. zaniżona mięsność).

Producent nie ma wpływy na jakość i rodzaj warchalków - orzekł UOKiK

Urząd zauważył, że producent trzody chlewnej dostaje w rozliczeniu mniej pieniędzy, jeśli tucznik nie osiągnie odpowiedniej wagi, podczas gdy nie ma wpływu na jakość i rodzaj dostarczanych warchlaków, zmuszony jest także do skarmiania wyłącznie paszą dostarczaną przez organizatora tuczu, w wyznaczonych przez niego dawkach. Na końcową wagę może mieć również wpływ dobrostan zwierzęcia w momencie dostarczenia do tuczu, co także nie zależy od producenta.

Rolnik rozliczany jest za efekt, podczas gdy sama konstrukcja i warunki tuczu kontraktowego wskazują na możliwość jego działania w warunkach należytej staranności. Dzieje się tak, ponieważ sam proces tuczu skonstruowany został w sposób, który ogranicza bezpośredni wpływ na efekty chowu po stronie rolnika. W konsekwencji zasady rozliczenia wydają się tak skonstruowane, że niewspółmierne korzyści osiąga organizator, a nie hodowca – tłumaczy Tomasz Chróstny.

Jak z oskarżeń tłumaczy się Janusz Pacyna, prezes Agrifirm Polska?

– Jesteśmy w stałym kontakcie z prezesem UOKiK. Zależy nam na wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. Na bieżąco przygotowujemy niezbędne informacje i udzielamy odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

Tucz kontraktowy jest jedną z wielu opcji współpracy, na jaką mogą zdecydować się nasi klienci. Tego typu tucze prowadzimy od lat i nigdy naszą intencją nie było wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Wręcz przeciwnie, w czasach kryzysu program ten gwarantuje hodowcom stabilność i, jak słusznie zauważył prezes UOKiK, ten rodzaj współpracy jest korzystny również dla rolników z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, pozwalającego na samodzielny proces chowu.

Zapewniam, że będąc firmą, dla której potrzeby i satysfakcja klientów są kluczowe, dołożymy wszelkich starań, aby jak najrzetelniej wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Tomasz Ślęzak
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 00:44