StoryEditorSusza 2021

Na jakich zasadach rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód wywołanych przez suszę?

07.08.2021., 12:08h
Susza rolnicza potwierdzono w 13 uprawach. Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód z powodu suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Czy najpierw mogą dokonać zbioru plonów? Jak prawidłowo złożyć wniosek o oszacowanie strat suszowych?

Susza rolnicza w całym kraju w 13 rodzajach upraw

Z ostatnich danych Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2021 roku wystąpiła w 16 województwach w trzynastu monitorowanych uprawach:

 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • krzewów owocowych,
 • roślin strączkowych,
 • warzyw gruntowych,
 • zbóż jarych,
 • tytoniu,
 • truskawek,
 • zbóż ozimych,
 • chmielu,
 • ziemniaka,
 • drzew owocowych,
 • buraka cukrowego.
W tym okresie największa susza została stwierdzona w uprawach kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 1045 gminach, czyli na terenie ponad 42% Polski. Z kolei w uprawach roślin strączkowych suszą wystąpiła w 27,5% gmin, a w zbożach jarych na terenie 13% gmin Polski.

Do kiedy i jak rolnicy mogą zgłaszać szkody wyrządzone przez suszę w 2021 roku?

To tylko fragment, który jest przykładem, że wielu rolników zmaga się ze skutkami suszy. Co gorsza z map KBW (Klimatycznego Bilansu Wodnego) wynika, że susza występuje bardzo często w tych samych regionach co w poprzednich latach. 
Susza rolnicza do 31 lipca 2021

Dlatego wielu rolników oczekiwało możliwości zgłaszania wniosków o pomoc za szkody wyrządzone przez suszę. Wnioski o szacowanie szkód rolniczych wynikłych z suszy można składać do 15 października 2021 r. za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dostępna jest pod adresem Aplikacje GOV: susza.
Zgłoszenia można dokonać niezależnie od okresu potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy.

Wypełnione wnioski dotyczące wszystkich poszkodowanych uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać za pomocą wspomnianej aplikacji.

Czy można najpierw zebrać plony, a dopiero później złożyć wniosek o oszacowanie strat?

Zgodnie z interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski o oszacowanie strat związanych z suszą można składać tylko za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Jest to wymagane od 2020 r. Zgodnie z przepisami, rolnicy o oszacowanie strat wywołanych przez suszę mogą składać do 15 października. Możliwe jest nawet kilkukrotne uzupełnianie strat w poszczególnych uprawach w miarę:
 • ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej,
 • oraz kolejnych upraw rolnych –  aż do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Wniosek może złożyć każdy rolnik, który:

 • złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich w roku, w którym wystąpiła susza,
 • posiada Profil Zaufany.
Co ważne, rolnicy mogą rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej, ponieważ w aplikacji znajdują się informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Dzięki czemu zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.


MRiRW udostępnił instrukcje dostępną pod adresem: Zgłaszanie szkód w uprawach z powodu suszy - INSTRUKCJA

oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcie: arch.red. (P.Mikos)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 18:32