StoryEditorPolska

Podatek rolny – w 2020 roku będą wyższe stawki

23.10.2019., 20:10h
Stawki podatku rolnego w 2020 roku mogą być wyższe niż w 2019. Wynika to z wyższej ceny żyta, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego. Przeciętne polskie gospodarstwo rolne będzie musiało zapłacić nawet 1600 złotych podatku rolnego.

Wzrosła cena żyta, która jest podstawą do obliczania podatku rolnego

W piątek 18 października 2019 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Z komunikatu wynika, że średnia cena kwintala żyta w tym okresie wyniosła 58,46 złotych. Dla porównania, za 2018 roku cena żyta wynosiła 54,36 zł/dt. 

 

Jakie będą stawki podatku rolnego w 2020 roku?

Podatek rolny ma dwie stawki. Pierwsza z nich dotyczy podatku rolnego za grunty gospodarstwa rolnego i jest ona równa 2,5-krotności średniej ceny kwintala żyta. 

Z kolei druga stawka, czyli za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, jest równa 5-krotności średniej ceny decytony żyta. 

Zatem podstawowa stawka podatku rolnego na 2020 rok wyniesie: 

  • 146,15 złotych za 1 ha gruntów rolnych;
  • 292,30 złotych za 1 ha pozostałych gruntów.

Oznacza to, że średnie gospodarstwo – a te według danych GUS ma powierzchnię 10,95 ha – może zapłacić podatek rolny w wysokości 1600,34 złotych

Są to też najwyższe stawki podatku rolnego od kilku lat. Tylko podstawowa stawka podatku rolnego na 2015 rok była wyższa i wynosiła 153,43 złotego. 

 

To jaka będzie ostatecznie wysoka stawa podatku rolnego decyduje gmina

Zgodnie z prawem podana przez GUS średnia cena za kwintal żyta jest jedynie podstawą do wyliczania podatku rolnego.
Ostatecznie o wysokość podatku rolnego decyduje uchwała podjęta przez każdą radę gminy.

Radni gminni mogą zdecydować się o obniżeniu podatku rolnego w porównaniu do podstawowych stawek wynikających z komunikatu GUS o cenach żyta. Ze względu na to, że wiele gospodarstw rolnych zostało w tym roku dotkniętych przez suszę, to zapewne część samorządów zdecyduje się na niższe stawki.

Przed podjęciem takiej decyzji samorząd terytorialny jest zobowiązany zasięgnąć opinii lokalnej izby rolniczej. 

 

Kiedy należy opłacić podatek rolny?

Zgodnie z prawem, jeśli całkowita kwota podatku rolnego wynosi do 100 złotych, wówczas należy opłacić go w całości jednorazowo. Podatnik ma na to czas do 15 marca. 

Natomiast jeśli kwota podatku rolnego jest wyższa niż 100 złotych, to rolnik może zapłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych w terminie: 

  • I rata do 15 marca, 
  • II rata do 15 maja, 
  • III rata do 15 września, 
  • IV rata do 15 listopada.

 

Kto może starać się o zwolnienie z konieczności opłacania podatku rolnego? 

Część rolników może ubiegać się o zwolnienie z podatku rolnego, jeśli posiadają m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Natomiast o z zmniejszenie kwoty podatku rolnego z tytułu ulgi inwestycyjnej może ubiegać się rolnik, który poniósł wydatki zakup i zainstalowanie deszczowni czy urządzeń melioracyjnych, na modernizację lub budowę budynków inwentarskich lub na zakup i zainstalowanie urządzeń do produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii. 

 

Paweł Mikos
fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 11:18