StoryEditorPolska

Powstaje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – czym ma się zajmować?

27.04.2019., 18:04h
Rząd powołał nową instytucję związaną z obszarami wiejskimi – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nowa organizacja będzie ściśle związana z Centralną Biblioteką Rolniczą (CBR) i będzie odpowiedzialna m.in. za badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców wsi. 

Jednym z zadań instytutu określonych przez rząd ma być „kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich”

Instytut nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. 

Według jego opinii NIKiDW ma zajmować się wszystkim, co ludność wiejska wniosła do dziedzictwa Polski. Dotyczy to zarówno kultury duchowej, w tym sztuki ludowej, folkloru, poezji czy rękodzieła ludowego, jak również kultury materialnej. Instytut ma prowadzić badania historyczne związane z kulturą i dziedzictwem wsi oraz rozpowszechniać współczesne dokonania kulturowe mieszkańców wsi. 

Na dziedzictwo kultury wsi składa się również dwór, ziemiaństwo, ogromna działalność Kościoła, który motywował, umacniał poczucie narodowości wśród chłopów. Te wszystkie aspekty i zapewne szereg innych będą tematami, którymi będzie się zajmował Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – wyliczał minister rolnictwa.

Czy rzeczywiście potrzebna jest nowa instytucja powielająca działania już istniejących?

Zgodnie z założeniami nowa placówka ma współpracować z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami rolniczymi, uczelniami i innymi organizacjami związanymi z obszarami wiejskimi. 

Część osób uznała powołanie takiej instytucji za niezrozumiałe, zwłaszcza w kontekście cięć budżetowych w instytutach badawczych związanych z rolnictwem.


Paweł Mikos
Zdjęcie pochodzi z witryny gov.pl

 

 

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 13:17