StoryEditorWiadomości rolnicze

Rada Młodych Rolników - jakie ma zadania i kto wchodzi w jej skład?

25.05.2022., 10:05h
Rada Młodych Rolników, organ pomocniczy resortu rolnictwa, odbyła swoje pierwsze posiedzenie. Zespół złożony z osób młodych będzie uczestniczyć w projektowaniu przyszłej polityki rolnej. Jakie zadania stoją przed Radą Młodych Rolników?

Głos młodych jest ważny i powinien liczyć się w rolnictwie. Ich punkt widzenia jest zupełnie inny i bardzo potrzebny, szczególnie przy projektowaniu polityki rolnej na przyszłość  – podkreślił podczas uroczystości powoływania Rady wicepremier Henryk Kowalczyk.

Kim są członkowie Rady Młodych Rolników?

Aby zostać członkiem lub członkinią zespołu każdy kandydat/ka musiał być rodzinne powiązany z wsią. Znaczenie miało także to czy samodzielne bądź z rodzicami prowadzi się gospodarstwo rolne i czy w przyszłości chce żyć i pracować na wsi. A możliwości jest przecież wiele, chociażby aktywność w Kołach Gospodyń Wiejskich, do czego szczególnie zachęca wiceminister Anna Gembicka. 

Jest w nich wiele ambitnych kobiet, organizujących najważniejsze wydarzenia z życia polskiej wsi, inicjujących wiele akcji społecznych, zajęć edukacyjnych i warsztatów – podkreśliła wiceminister Gembicka.

Do składu Rady Młodych Rolników należy 21 członków, w tym dziewczęta, do których należą:

 • jeden pracownik naukowy,
 • siedmiu studentów z uczelni rolniczych w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu,
 • uczniowie i uczennice prowadzonych przez Ministra Rolnictwa szkół rolniczych w Golądkowie, Studzieńcu, Radomiu, Suwałkach, Sichowie Dużym, Widzewie, Starym Lubiejewie, Różańcu, Gołotczyźnie, Bielsku Białej, Głubczycach, Sokołowie Podlaskim i Zduńskiej Dąbrowie.

Na przewodniczącego Rady wybrano Tomasza Stańczaka, który jest uczniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, a jego zastępcą Marcin Wojciechowski, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

Z jakimi zadaniami będzie się mierzyć Rady Młodych Rolników?

Do zadań Rady jako organu pomocniczego Ministra będzie należeć:

 • udział w konsultowaniu strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną,
 • inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości.
 • wdrożenie nowoczesnych technologii,
 • pośredni wpływ na uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych aktywnych, chcących się rozwijać ludzi.

Rada Młodych Rolników - czy o dobra prognoza na przyszłość?

Powołanie Rady Młodych Rolników przy MRiRW to dobra prognoza na przyszłość. (…) Ważną obecnie kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, np. paszportyzacja żywności czy system satelitarnego monitorowania upraw. Niezbędne jest więc, aby było to uwzględnione w programie szkół rolniczych, a następnie kontynuowane na uczelniach – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka.

Wkrótce resort rolnictwa zamierza podpisać list intencyjny z uczelniami wyższymi zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, aby podjąć współpracę na rzecz rozwoju rolniczych i przyrodniczych dyscyplin nauki poprzez m.in.:

 • badania naukowe ukierunkowane na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce,
 • promocje wiedzy oraz nowoczesnego kształcenia kadr dla potrzeb rolnictwa i produkcji żywności.
 • podniesienie jakości kształcenia w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • rozwój badań naukowych w dyscyplinach rolniczych i przyrodniczych oraz wdrożeniu ich efektów w gospodarce rolno-żywnościowej.

Z kolei dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Anna Radecka przekazała, że MRIRW powstaje dokument pod nazwą „Strategia kształcenia rolniczego w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 2027 roku” i tym samym zaprosiła Radę Młodych Rolników do uczestnictwa w pracach nad tą strategią. 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
na podstawie MRIRW
Fot. MRIRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 07:10