Urzędnicy kontrolują szamba na wsi. Kary do 50 tys. zł!Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKontrole szamb

5 tys. zł kary. Urzędnicy kontrolują szamba na wsi. Za co mandat?

15.06.2024., 16:00h
W wielu gminach trwają kontrole szamb. Tę sprawę warto potraktować poważnie, bowiem niedopatrzenia mogą słono kosztować. Jak się przygotować do kontroli?

Ilu Polaków korzysta z szamb? 

Sieć kanalizacyjna w Polsce wciąż się rozwija i stopniowo przyłączane są do niej kolejne obszary. Wciąż jednak istnieje wiele miejsc, zwłaszcza na wsiach, gdzie kanalizacji nie ma. Mieszkańcy takich miejscowości są zmuszeni do korzystania z szamb. Szacuje się, że 0,5 mln gospodarstw domowych w Polsce znajduje się poza siecią kanalizacji. 

Przeczytaj także: Jaka kara grozi za wywożenie szamba na pole czy łąkę?

Dlaczego gminy kontrolują szamba? 

Nawet taka kwestia jak korzystanie z szamba podlega prawu, w tym przypadku regulacjom prawa wodnego. Na mocy zmiany ustawy, która weszła w życie w sierpniu 2022, posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości, podpisanej z zajmującą się takimi zadaniami firmą. Muszą przechowywać również dowody dokonania opłaty za wywóz nieczystości. Trwające obecnie w gminach kontrole mają na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z tych obowiązków. 

Kontrole szamba i przydomowych oczyszczalni: jak się przygotować?

Według nowelizacji prawa wodnego, urzędnicy gminni mają prawo co najmniej raz na dwa lata sprawdzić, czy właściciele nieruchomości, które są wyposażone w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, mają podpisaną umowę na wywóz nieczystości i czy odbywa się on regularnie. Podczas kontroli zechcą więc zapoznać się z dokumentami, świadczącymi o tym, że szambo jest opróżniane przez firmę w określonym czasie, na mocy podpisanej umowy. W przypadku posiadaczy przydomowej oczyszczalni ścieków, wśród dokumentów powinno znaleźć się także poświadczenie o wywozie osadów ściekowych oraz umowa z firmą, na podstawie której wywóz ten jest realizowany. 

Podczas kontroli urzędnicy mogą zainteresować się również tym, czy szambo jest szczelne i ulokowane we właściwym miejscu, tj. czy zachowane zostały przewidziane prawem odległości. 

Przeczytaj także: Rolnicze wykorzystanie ścieków: kiedy można wywozić je na pole, a kiedy jest to zabronione?

Jaki mandat za nieodpowiednie opróżnianie szamba? 

Kwestię kontroli szamb należy potraktować poważnie. Za niedopełnienie obowiązków związanych z regularnym pozbywaniem się nieczystości we właściwy sposób grozi bowiem kara. Dla osób, które nie zdołają udokumentować, że ich szambo jest obsługiwane przez firmę mającą do tego uprawnienia, przewidziano mandat. Jego wysokość to 5000 zł! Na tym jednak opłaty się nie kończą. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do poniesienia kosztów opróżnienia szamba przez gminę. Dlaczego? Brak dokumentów w świetle prawa będzie rozumiany tak, że posiadacz nie jest w stanie sam odpowiednio zagospodarować nieczystości. Wówczas obowiązek ten przechodzi na gminę. Samorząd zleci opróżnienie szamba, jednak koszty spoczną na właścicielu nieruchomości.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. Justyna Czupryniak/canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 05:06