Fot. Beba
StoryEditorOpony rolnicze

Czy będą dopłaty do odbioru opon rolniczych? Jasna deklaracja ministerstwa

21.09.2023., 10:00h
Rolnicy od lat mierzą się z problemem odstawienia odpadów powstających po produkcji rolniczej. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozpatrzenie sprawy. Jak się okazuje, ministerstwo nie okazało się przychylne rolnikom.

KRiR chciał zmian w programie dot. odpadów rolniczych

Z powodu napływających od rolników sygnałów dotyczących problemów z odstawieniem odpadów rolniczych, zarząd KRiR zgłosił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo, w którym prosił o wprowadzenie zmian w programie priorytetowym pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

MKiŚ odpowiada na prośby KRiR

We wstępie swojej odpowiedzi MKiŚ nadmieniło, że wspólnie z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamykają się na propozycje wprowadzenia zmian i spostrzeżenia odnośnie do realizacji programów priorytetowych, które są przez nich wdrażane. Zdaniem przedstawicieli ministerstwa Fundusz podejmuje również nieustanne działania mające na celu doskonalenie oferty programowej, która jest dostępna w NFOŚiGW.

Rolnik jest zobowiązany do gospodarowania odpadami

Jak wynika z relacji MKiŚ, to rolnik, który wytwarza odpady podczas prowadzenia działalności rolniczej, jest zobowiązany przepisami prawa do zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym ministerstwo nadmienia, że wsparcie finansowe, które oferują w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, jest przeznaczone na przedsięwzięcia polegające na rozwoju infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów. Natomiast kwestie związane ze wsparciem przedsiębiorców prowadzących instalacje recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych stanowią część innych programów priorytetowych NFOŚiGW.

Skąd wziąć pieniądze na gospodarowanie odpadami?

Jak wskazało ministerstwo, osoby prowadzące działalność z zakresu gospodarowania wyżej wymienionymi odpadami, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Racjonalna gospodarka odpadami”, której punkt 2 „Instalacje gospodarowania odpadami” mówi o tym, co zrobić w powyższym przypadku.

Nie będzie dotacji na odbiór opon od rolnika

Niestety, w podsumowaniu pisma z MKiŚ można przeczytać, że aktualnie NFOŚiGW nie zamierza prowadzić programu mającego na celu odbiór i gospodarowanie oponami rolniczymi. Zdaniem MKiŚ ostateczną odpowiedzialność za stworzenie możliwości gospodarowania odpadami i współfinansowanie tych działań powinny ponosić firmy wprowadzające produkty, opakowania i opony rolnicze, co ma wynikać z prawa Unii Europejskiej o rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Przeczytaj również: Rolnicy płacą aż 1 tys. zł za utylizacje zużytych opon maszyn rolniczych. Jak to zmienić?

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRiR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 12:38