Jak Wody Polskie ”walczą” z suszą rolniczą? Miażdżący raport NIKJustyna Czupryniak/Canva/NIK
StoryEditorNIK w Wodach Polskich

Jak Wody Polskie "walczą" z suszą rolniczą? Miażdżący raport NIK

21.02.2024., 10:45h
NIK ujawnił, z jaką intensywnością PGW WP realizuje „Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych”. Okazuje się, że w ciągu 2 lat od rozpoczęcia działań, finalizacji uległo trochę ponad 10% koniecznych prac. Co zrobiły Wody Polskie, by przeciwdziałać suszy rolniczej?

NIK o kontroli Wód Polskich: „Realizacja była nieskuteczna”

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli, która dotyczyła działań w ramach „Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych” prowadzonych przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Jak się okazuje, inspekcja wykazała brak skuteczności i nieprawidłowości w realizacji projektu, a jej wyniki są naprawdę zatrważające.

Jakie były założenia programu realizowanego przez Wody Polskie?

Jak informuje NIK, w związku z przewlekłą suszą rolniczą w Polsce, która szczególnie dała się we znaki rolnikom, w latach 2015, 2019, 2021 i 2022, Wody Polskie podjęły działania mające na celu realizację „Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych”. W ramach tego planu miała zostać zwiększona pojemność retencyjna zlewni rzek, a także przywrócona dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, dzięki której byłoby możliwe odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów oraz nawodnienie w czasie suszy.

Gdzie NIK przeprowadził kontrolę Wód Polskich?

Kontrola, która wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wód Polskich, dotyczyła lat 2020-2023 i została przeprowadzona na trenie następujących urzędów oraz instytucji:

  • Ministerstwa Infrastruktury,
  • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
  • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie,
  • Zarządów Zlewni w Agustowie, Białymstoku, Gliwicach, Gorzowie, Poznaniu, Gryficach i Koszalinie.

Jaką część programu zrealizowały Wody Polskie?

Z ustaleń NIK wynika, że Wody Polskie miały zadbać o to, by retencja korytowa została zwiększona o 100 mln m3, do czego nie doszło. Zdaniem inspektorów najmniej skutecznie realizowane były zadania inwestycyjne. Wody Polskie zrealizowały zaledwie 1,1 mln m3, wydając z przeznaczonych na ten cel 161,7 mln zł raptem 71,9 mln zł.

Co wykazała kontrola NIK w Wodach Polskich?

Kontrola NIK wykazała, że w latach 2020-2022 realizacji poddano 21 zadań o charakterze inwestycyjnym oraz 239 zadań o charakterze utrzymaniowym. Retencja została zwiększona o 10,1 mln m3, czyli o jedyne 10,1% planowanej wielkości zwiększenia retencji. Ponadto zrealizowano zaledwie 1,1 mln m3, czyli 1,2% planowanego zwiększenia retencji w stosunku do zaplanowanych 90,7 mln m3. Poza tym z 51 zaplanowanych inwestycji sfinalizowano zaledwie 21 dotyczących 57 urządzeń wodnych.

Natomiast w roku 2023 kontynuowano 30 zadań o charakterze inwestycyjnym, jednak do dnia 11 lipca żadne z nich nie zostało ukończone.

Podsumowanie wyników realizacji „Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych” wykazało, że na 21 lipca 2023 r. sfinalizowano 252 inwestycje z 452 zaplanowanych, a na 754 urządzeniach wodnych wykonano prace utrzymaniowe. W sumie retencja korytowa powiększyła się o niecałe 9 mln m3, a w trakcie realizacji było jeszcze 90 zadań obejmujących 204 obiekty.

image
Apel DIR do Wód Polskich

Woda zalewa pola rolnikom. Czy Wody Polskie coś z tym zrobią?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: NIK

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 23:53