Pikieta popierająca protest ARiMRNSZZ "Solidarność" Koszalin
StoryEditorRolnicy wspierają pracownik ARiMR

Pikieta rolników pod biurami ARiMR. Żądają podwyżek dla... urzędników

10.07.2023., 18:08h
Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czują się niedoceniani przez resort rolnictwa. Żądają m.in. podwyżek i grożą strajkiem. Ich postulaty i akcja protestacyjna jest wspierana przez NSZZ "Solidarność Rolników" Indywidualnych. – My po prostu chcemy, żeby ich sytuacja się polepszyła – przekonuje Michał Buchajczyk, rolnik z woj. zachodniopomorskiego.

Poparcie Solidarności dla postulatów pracowników ARiMR

10 lipca 2023 r. miały miejsce akcje poparcia dla pracowników ARiMR. Celem manifestacji było uwydatnienie problemu dotyczącego sytuacji pracowników placówek Agencji i osób z nią współpracujących.

– Jesteśmy w powiecie Choszczeńskim. Dziś jest pikieta poparcia dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy mają bardzo ciężką sytuację płacową, tak jak ODR-y i inne instytucje podległe ministerstwu. My po prostu chcemy, żeby ich sytuacja się polepszyła. Jest tak, że pracownicy etatowi ARiMR, którzy pracują od wielu lat i mają doświadczenie, odchodzą z pracy, a przecież my z nimi współpracujemy – relacjonował Michał Buchajczyk, rolnik z woj, zachodniopomorskiego.

Rolnicy popierają postulaty ARiMR

Akcja poparcia dla pracowników ARiMR została przeprowadzona przed biurami powiatowymi w 6 różnych powiatach, czyli:

 • szczecineckim,
 • łobeskim,
 • koszalińskim,
 • białogardzkim,
 • stargardzkim,
 • choszczeńskim.

Jak poinformował Stanisław Barna na swoim profilu na Facebooku jeszcze przed akcją poparcia, przeprowadzenie tego typu pikiety było konieczne ze względu na to, w jaki sposób funkcjonuje Agencja.

– Podjęliśmy decyzję jako prezydium i nie tylko, o tym, że będziemy wspierać solidarność pracowniczą organizacji okołorolniczych, czyli ODR, ARiMR, szkoły i inne placówki, które są związane z ministerstwem rolnictwa i są podporządkowane tej instytucji – zapowiedział Stanisław Barna, działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych.

Obecny przed biurem powiatowym ARiMR w Choszcznie Michał Buchajczyk wyjaśnił, jaki jest powód obecności rolników na pikiecie.

– Związek Zawodowy "Solidarność, który skupia przy sobie wielu pracowników, poprosił o wsparcie, ponieważ u nich jest referendum, dotyczące tego, co dalej, a sytuacja płacowa jest bardzo trudna w poszczególnych jednostkach terenowych. Ich wypłaty odbiegają wysokością od tych, które otrzymują pracownicy centrali w Warszawie – mówił w dniu protestu Buchajczyk.

NSZZ "Solidarność" RI: "Bez współpracy ARiMR z rolnikami nie będzie zmian na lepsze"

Z komunikatu prasowego Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" wynika, że współpraca pomiędzy rolnikami a ARiMR jest niezbędna, by polskie rolnictwo mogło się rozwijać. Do podejmowania działań potrzebni są jednak wykwalifikowani pracownicy, którzy będą mogli wesprzeć swoich interesantów, by to było możliwe konieczne jest wprowadzenie podwyżek.

W czasie protestu odbyła się również konferencja prasowa online, w której wzięli udział m.in.:

 • Robert Gibała — przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR,
 • Dominik Szajbler — przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Administracji Rolnictwa RP,
 • Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" RI.

Dlaczego pracownicy ARiMR chcą strajkować?

Do strajku pracowników ARiMR może dojść z kilku powodów. Urzędnicy uważają, że mają nadmiar pracy i za mało czasu na realizacje poszczególnych zadań. Główne zastrzeżenie pracowników ARiMR to niska płaca, zupełnie nieadekwatna do zaangażowania pracownika. Tymczasem z roku na rok wzrasta liczba programów i pomocy dla rolników, których prowadzenie należy do Agencji. Ciągły rozwój i nowelizacje przepisów prawa obligują pracowników do uczestnictwa w szkoleniach praktycznych. Do obowiązków pracujących w biurach ARiMR osób należy również nadzór nad infolinią i punktem obsługi technicznej. Dodatkowym problemem jest niskie wynagrodzenie, które nie pokrywa kosztów pracy. Pomimo tego, że pracownicy Agencji są osobami z wykształceniem wyższym i wieloletnim stażem, często zarabiają tylko nieznacznie więcej niż średnia krajowa. Do ich obowiązków należy obsługa potrzebującego pomocy rolnika i prowadzenie ankiet.

Dlaczego organizacje rolnicze popierają ARiMR?

Organizacje rolnicze, poprzez swoje wystąpienie, chciały pokazać, że zgadzają się z postulatami związkowców ARiMR i uznają je za zasadne oraz zbieżne z celami rolniczymi. Dla działaczy Solidarności wyrażenie poparcia było również konieczne, by strona polityczna nie zapominała o tym, jak ważna jest współpraca ze związkami. W dniu poparcia dla ARiMR, przedstawiciele NSZZ "Solidarność" pikietujący przed biurem ARiMR w powiecie choszczeńskim na czele ze Stanisławem Barną złożyli list na ręce kierowniczki jednostki.

Będzie strajk w ARiMR?

3 tys. urzędników już zabrało głos w kwestii strajku w ARiMR. "Kumulacja w przyszłym tygodniu"

Związki zawodowe ARiMR mobilizują pracowników do wzięcia udziału w przygotowaniu do przeprowadzenia referendum strajkowego w ARiMR. Chcą w ten sposób wywalczyć lepsze pensje i warunki pracy. Czy dojdzie do protestu, który może opóźnić wypłatę pieniędzy rolnikom?

– Pani kierownik bardzo miło nas przyjęła, wysłuchała, dlaczego dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, czyli po to, żeby poprzeć pracowników i doprowadzić do dialogu, żeby była rozmowa między rządzącymi a pracownikami. Popieramy nie tylko ARiMR, ale wszystkie instytucje okołorolnicze, które są pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i solidaryzujemy się z nimi – podsumował Barna.

Jakie są postulaty pracowników ARiMR?

Urzędnicy i związkowcy z ARiMR przedstawili 9 postulatów, których spełnienia się domagają, by konflikt został rozwiązany:

 1. Podwyżki w wysokości 800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.
 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.
 3. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisanie zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 – 1000 zł brutto.
 4. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.
 5. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce na pracownika.
 6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.
 7. Wprowadzenie katalogu działalności, na której wykonywanie jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.
 8. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.
 9. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: NSZZ "Solidarność" RI, GR Buchajczyk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 12:43