envato elements
StoryEditorPaliwo rolnicze

Sejm ustalił wyższe stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze! Jakie?

10.05.2023., 12:41h
Tym razem nie było żadnych wątpliwości i różnic politycznych. Sejm prawie jednomyślnie uchwalił pakiet dwóch ustaw rolniczych. Przewidują one między innymi zwiększenie zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Na jakich stawkach stanęło?

W przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej MRiRW wprowadziło dwie dodatkowe formy pomocy dla rolników: 

  • wprowadzenia limitu zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni, 
  • zwiększenie stawki zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. – do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na drugi nabór wniosków, do 2 zł za 1 l oleju napędowego.

- Wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni jest uzasadnione potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych – tłumaczył posłom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Znaczny wzrost kosztów paliwa 

W ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego. Średnia cena oleju napędowego w kwietniu 2023 r., w porównaniu z kwietniem 2021 r., wzrosła o 27%. Roczny limit przysługujący do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do producentów świń wynosić będzie 4 l dla każdej sztuki świń liczonej jako średnia roczna liczba świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dla  producentów owiec, kóz i koni wynosić to będzie 40 l na jedną dużą jednostkę przeliczeniową owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określone zostały w załączeniu do ustawy. 

Konieczne oświadczenia hodowców 

Producent świń, owiec, kóz i koni będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia we wniosku o zwrot podatku o średniej rocznej liczbie świń lub średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni oraz do dołączenia dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierającego informacje o liczbie świń będących w posiadaniu rolnika albo o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni. Aktualnie kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydają takie dokumenty posiadaczom bydła.

W 2023 r. producenci rolni będą wnioskowali o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w drugim terminie składania wniosku o zwrot podatku, czyli od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. Do wniosków mogą dołączyć faktury VAT albo ich kopie wystawione od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

Jaka będzie stawka zwrotu? 

Ze względu na wysokie koszty zakupu oleju napędowego w 2023 r. w drugim naborze wniosków o zwrot podatku dotacja do 1 l zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Przy czym maksymalna stawka zwrotu podatku może wynieść 1,46 zł za litr, z uwzględnieniem w podatkach również opłaty paliwowej i emisyjnej.

- Dodatkowa pomoc, w wysokości 54 gr na litr zakupionego oleju napędowego, będzie udzielana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zastosowanie tej pomocy. Wniosek notyfikacyjny został już wysłany do Komisji Europejskiej – wyjaśnił wiceminister R. Bartosik. 

Jakie koszty dla budżetu państwa? 

Skutki dla budżetu państwa w związku z wejściem w życie proponowanych zmian szacuje się na 616,6 mln zł – 55 mln zł z tytułu dodatkowego limitu na świnie, owce, kozy i konie oraz 561,6 mln zł z tytułu zwiększenia zwrotu podatku o 80 gr w przypadku oleju napędowego.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 447 posłów, jeden był przeciw.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
31. maj 2024 00:55