Od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku​​ wzrósł deficyt wody na przeważającym obszarze kraju.Magdalena Szymańska
StoryEditorSusza niszczy uprawy

Susza wypala plony. Zboża jare i rzepak wysychają w większości gmin

05.07.2024., 11:27h
Susza rolnicza w Polsce wciąż się pogłębia. Jakie uprawy są najbardziej zagrożone i gdzie?

IUNG: pogłębia się susza rolnicza

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował piąty w tym roku raport suszowy. Wynika z niego, że od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku​​ susza rolnicza wystąpiła na terenie wszystkich 16 województw w Polsce.

-  Znaczny wzrost ewapotranspiracji [proces parowania terenowego - przyp. red.] czwartym i piątym okresie oraz stosunkowo niskie opady atmosferyczne były przyczyną, że wzrósł deficyt wody na przeważającym obszarze kraju - poinformował prof. dr hab. Mariusz Matyka​, dyrektor IUNG.  

Gdzie susza jest największa?

Od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku​​  średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -121 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zwiększeniu o 3 mm.

Największe niedobory wody od -160 do -229 mm notowano na obszarze: Pojezierza Mazurskiego, Polesia, Wyżyny Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej oraz Podlaskiej. Na południu kraju deficyt wody był najmniejszy od -50 do -119 mm. Na pozostałym terytorium Polski notowano braki wody dla roślin uprawnych od -120 do -159 mm.

W których uprawach susza jest największa?

W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku susza wystąpiła w 12 monitorowanych uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, chmielu i tytoniu.

Susza najbardziej dotknęła uprawy zbóż jarych, w 16 województwach 1776 gminach (71,70 proc. gmin Polski) na obszarze 27,47 proc. gruntów ornych kraju. Na Podlasiu i Mazowszu susza objęła ponad połowę upraw zbóż jarych.

image
Zasięg suszy ZBOŻA JARE
FOTO: IUNG

Deficyt wody stwierdzono także w uprawach rzepaku i rzepiku w 16 województwach, w 1774 gminach (71,62 proc. gmin Polski) na obszarze 24,32 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy RZEPAK I RZEPIK
FOTO: IUNG

Również w uprawach krzewów owocowych w 16 województwach wystąpiła susza. IUNG stwierdził ją w 1616 gminach (65,24 proc. gmin Polski) na obszarze 22,78 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy KRZEWY OWOCOWE
FOTO: IUNG

Suszę odnotowano również w uprawach zbóż ozimych, w 16 województwach, 1489 gminach (60,11 proc. gmin Polski) na obszarze 17,22 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy ZBOŻA OZIME
FOTO: IUNG

Suszę odnotowano też w uprawach roślin strączkowych w 15 województwach, w 1268 gminach (51,19 proc. gmin Polski) na obszarze 13,24 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy ROŚLINY STRĄCZKOWE
FOTO: IUNG

Ucierpiały także uprawy kukurydzy na ziarno w 15 województwach, w 1266 gminach (51,11 proc. gmin Polski) na obszarze 10,81 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy KUKURYDZA NA ZIARNO
FOTO: IUNG

Susza dotyka również kukurydzę na kiszonkę w 15 województwach, w 1266 gminach (51,11 proc. gmin Polski) na obszarze 10,81 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy KUKURYDZA NA KISZONKĘ
FOTO: IUNG

Ucierpiały również truskawki. Suszę w tych uprawach notowano w 15 województwach w 1202 gminach (48,53 proc. gmin Polski) na obszarze 13,28 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy TRUSKAWKI
FOTO: IUNG

Suszę notowano również w uprawach drzew owocowych w 9 województwach, w 479 gminach (19,34 proc. gmin Polski). na obszarze 3,06 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy DRZEWA OWOCOWE
FOTO: IUNG

Deficyt wody wystąpił także w uprawach warzyw gruntowych w 9 województwach, w 479 gminach (19,34 proc. gmin Polski). na obszarze 3,37 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy WARZYWA GRUNTOWE
FOTO: IUNG

Suszę notowano także w uprawach tytoniu w 9 województwach, w 479 gminach (19,34 proc. gmin Polski). na obszarze 4,08 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy TYTOŃ
FOTO: IUNG

Suszę notowano też w uprawach chmielu w 2 województwach, w 7 gminach (0,28 proc. gmin Polski). na obszarze 0,01 proc. gruntów ornych kraju.

image
Zasięg suszy CHMIEL
FOTO: IUNG

image
Komentarze rolników

Susza uderza w hodowców bydła. "Dowozimy baloty siana na pastwisko"

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 06:50