fot. Łukasz Rawa/wiadomoscihandlowe.pl
StoryEditorWĘDLINY

Wędliny pod lupą kontrolerów. Zbyt dużo wody i niemieckie mięso udające polskie

06.12.2023., 12:00h
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawiła wyniki planowej kontroli przeprowadzonej w II kwartale 2023 roku, skoncentrowanej na jakości handlowej artykułów oferowanych luzem, takich jak mięso, przetwory mięsne (kiełbasy, wędzonki) i sery żółte. Sprawdzeniu poddano łącznie 144 sklepy na terenie całego kraju.

Szereg nieprawidłowości po kontroli IJHARS

Celem inspekcji było zweryfikowanie zgodności oferowanych produktów z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów. Niestety, wyniki kontroli wskazują na szereg nieprawidłowości, głównie w zakresie znakowania, cech organoleptycznych oraz parametrów fizykochemicznych.

Pod kątem cech organoleptycznych sprawdzono 85 partii produktów, a nieprawidłowości stwierdzono w zaledwie 3 partiach (3,5 proc.). W przypadku mięsa drobiowego stwierdzono obecność obojczyków i chrząstki mostka w filetach, które były oferowane jako filety bez kości. W jednej partii sera stwierdzono niezgodne z deklaracją oczkowanie i konsystencję.

Badania w laboratorium

Badania laboratoryjne objęły 193 partie produktów, a 33 partie (17,1 proc.) zostały zakwestionowane. W mięsie drobiowym stwierdzono zawyżoną zawartość wody w 24 partiach. W przetworach mięsnych nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zaniżonej zawartości tłuszczu w 4 partiach. W serach stwierdzono niezgodną z deklaracją zawartość soli w 5 partiach.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło znakowania produktów

Spośród 433 ocenionych partii, 169 (39 proc.) zostało zakwestionowanych. W mięsie czerwonym i drobiowym najczęstsze błędy to brak informacji o kraju pochodzenia lub podawanie nieprawdziwych informacji. W przetworach mięsnych stwierdzono braki w obowiązkowych informacjach, a w przypadku serów - rozbieżności między informacjami w sklepie a deklaracjami producenta.

W 7 sklepach stwierdzono przeterminowane produkty, w 2 sklepach przeterminowane towary inne niż te objęte kontrolą, a w 13 sklepach stwierdzono wagi o nieaktualnych cechach legalizacji.

Kary finansowe

W wyniku kontroli, wydano 80 decyzji administracyjnych, nakładając kary pieniężne na łączną kwotę 148,3 tys. zł. Ponadto, nałożono 20 mandatów karnych na łączną kwotę 4 800 zł oraz wydano 57 zaleceń pokontrolnych. Ostateczna liczba i wielkość zastosowanych sankcji może ulec zmianie w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi oraz procedurami odwoławczymi.

Wyniki kontroli podkreślają potrzebę ścisłego nadzoru nad jakością artykułów rolno-spożywczych na rynku oraz konieczność skrupulatnego przestrzegania przepisów dotyczących znakowania i deklaracji produktów. Inspekcja wychwyciła nieprawidłowości, co może przyczynić się do poprawy standardów bezpieczeństwa żywności na terenie kraju.

Michał Czubak

fot. Łukasz Rawa/wiadomoscihandlowe.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 21:43