Wojsko weźmie rolników w kamaszeMON
StoryEditorWojsko

Wojsko znów wzywa na ćwiczenia. Co z rolnikami?

03.10.2023., 13:30h
Ministerstwo Obrony Narodowej ponownie wzywa cywilów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Nabór obowiązuje również rolników. Czy będą musieli porzucić pracę dla służby?

Kiedy rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i ile będzie trwała?

Jak wynika z rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2024, wezwania na komisję będą rozsyłane od 1 stycznia, sam termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej ma nastąpić 12 stycznia.

Okres trwania kwalifikacji wojskowej potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Kto będzie musiał się stawić na komisję wojskową w 2024 r.?

Wezwania na komisję wojskową mogą spodziewać się mężczyźni, którzy urodzili się w roku 2005 i mają ukończone 19 lat. Ponadto treść rozporządzenia informuje o tym, że do kwalifikacji wojskowej będą musieli się stawić:

 • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności w obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej w tym:
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Czy kobiety muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej?

Z treści rozporządzenia wynika, że nabór będzie obowiązywał również kobiety urodzone w latach 1997-2005, które mają kwalifikacje mogące się przydać podczas służby wojskowej, co dotyczy kobiet, które:

 • wcześniej nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej,
 • w latach 2023-2024 ukończą studia lub szkoły zawodowe, gwarantujące nabycie stosownych kwalifikacji.

Kierunki studiów, które musiałyby ukończyć kobiety, by otrzymać wezwanie na kwalifikację wojskową to:

 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • fizjoterapia,
 • kierunek lekarski,
 • kierunek lekarsko-dentystyczny,
 • pielęgniarstwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • weterynaria,
 • kierunki związane z kształceniem w zakresie psychologii.

Czy można nie stawić się na komisję wojskową?

Istnieje możliwość niestawienia się na komisję wojskową w pierwotnie wyznaczonym terminie. Warunkiem jest jednak okazanie dokumentów usprawiedliwiających nieobecność. Jeżeli powodem absencji są kłopoty ze zdrowiem, taka osoba jest zobowiązana do przyniesienia dokumentacji medycznej zebranej w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Podobna procedura dotyczy osób trwale niezdolnych do czynnej służby. Dla opornych, którzy pomimo braku przeciwwskazań nie stawią się na komisję wojskową, opracowane zostały specjalne przepisy. Wynika z nich, że osoby, które nie stawią się na komisję dobrowolnie, będą musiały zapłacić grzywnę lub zostaną doprowadzone przymusowo.

Czy rolnicy zostaną wezwani na służbę?

W projekcie rozporządzenia nie wyszczególniono pozycji, w której mowa byłaby o przymusowym wzywaniu rolników do wojska. Nie jest to jednak dowód na to, że zostali oni zwolnieni z obowiązku stawiennictwa przed komisją wojskową.

Więcej na temat poboru rolników do wojska przeczytasz w artykule pt. „Wojsko weźmie rolników w kamasze. Odpuści tylko na 2 miesiące”

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 15:23