Dobrostan ZwierzątEnvatoelements
StoryEditorDobrostan zwierząt

Zwierzęta importowane do UE powinny podlegać unijnym przepisom o dobrostanie. Aż 84 proc. społeczeństwa na "tak"

21.10.2023., 11:30h
Europejczycy są za „Dobrostanem zwierząt” i nie da się tego ukryć. Jak wykazały badania Eurobarometr, prawie 100% mieszkańców Europy popiera ten ekoschemat. Dlaczego?

W dniach od 2 do 26 marca 2023 r. wśród 26 376 osób zostało przeprowadzone badanie Eurobarometr mające na celu pozyskanie opinii Europejczyków na temat dobrostanu zwierząt. W wywiadzie wzięli przedstawiciele 27 państw członkowskich UE.

Ilu Europejczyków popiera „Dobrostan zwierząt”?

Jak się okazuje, aż 84% Europejczyków twierdzi, że dobrostan zwierząt gospodarskich w ich kraju powinien być chroniony lepiej niż obecnie. Tylko 1% mniej osób opowiada się za skróceniem czasu transportu zwierząt, a prawie 3/4 , czyli 74% chciałoby lepszej ochrony dobrostanu zwierząt domowych w ich kraju.

Zdaniem ponad 90% społeczeństwa, praktyki rolnicze i hodowlane powinny spełniać podstawowe wymogi etyczne, czyli zapewnienie zwierzętom:

  • wystarczającej przestrzeni,
  • wystarczającej ilości pożywienia i wody,
  • środowiska dostosowanego do ich potrzeb (błoto, słoma itp.),
  • opieki.

Społeczeństwo wykazuje również obawy co do sposobu traktowania zwierząt w rzeźniach.

Okazuje się również, że 75% ankietowanych stwierdziło, że niedopuszczalna jest praktyka zabijania samców piskląt tuż po urodzeniu. Okazuje się również, że znaczna część badanych osób stwierdziła, że jest przeciwna obcinaniu części ciała zwierząt np.:

  • ogonów,
  • uszu,
  • dziobów.

Dopuszczają to tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zdaniem 57% ankietowanych hodowla zwierząt futerkowych powinna być surowo zakazana w UE, a 32% twierdzi, że takie hodowle mogłyby istnieć, gdyby hodowcy zapewnili zwierzętom odpowiedni dobrostan.

Europejczycy za podleganiem importowanych zwierząt pod dobrostan

Wyniki badań przeprowadzonych przez analityków wskazują również na to, ze 84% Europejczyków uważa, że obecna sytuacja w zakresie dobrostanu zwierząt powinna ulec zmianie poprzez zastosowanie unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt do importu żywności albo etykietowania żywności zgodnie ze stosowanymi normami. Ponadto aż 60% badanych przyznało, że byliby oni w stanie płacić więcej za produkty pochodzące z gospodarstw, w których kładzie się szczególny nacisk na właściwy dobrostan zwierząt, natomiast 26% zapłaciłoby nawet do 5% więcej za taką żywność.

„Dobrostan zwierząt” powinien być w Europie na najwyższym poziomie

Komisja Europejska od ponad 40 lat działa na rzecz:

  • poprawy dobrostanu zwierząt,
  • stopniowej poprawy jakości życia zwierząt,
  • przyjmowania norm prawnych regulujących dobrostan na najwyższym na świecie poziomie.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KE

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 16:34