StoryEditorPieniądze dla rolnika

Rolnicy mogą składać wnioski o dotacje na bioasekurację

06.08.2021., 10:08h
Rozpoczął się proces przyjmowania wniosków rolników o zwrot kosztów poniesionych na działania bioasekuracyjne. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Na jakie wydatki można otrzymać dotacje? Do kiedy należy złożyć wniosek?

Do 50 procent zwrotu kosztów poniesionych na bioasekuracje

Rolnicy, którzy ponieśli koszty związane z działaniami bioasekuracyjnymi mogą od piątku 6 sierpnia ubiegać się o zwrot części nakładów poniesionych na inwestycje mając chronić ich gospodarstwo i stado świń przed ASF.

Rolnicy na złożenie wniosku, który składa się do powiatowego biura ARiMR mają czas do 27 sierpnia włącznie.

Refundacja będzie obejmowała do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Co obejmie dofinansowanie?

Nie wszystkie działania poczynione przez rolników mogą zaliczać się w poczet tych, za które będzie im przysługiwał zwrot. Agencja podaje konkretnie o jakie zakupy i działania chodzi, za które rolnik może ubiegać się o refundacje:

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Środki finansowe będzie można przeznaczyć także na zabezpieczenie przed dostępem zwierząt domowych budynków, w których przetrzymywane są świnie.

Niezbędne dokumenty do otrzymania dotacji

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, więc bez odpowiedniej dokumentacji się nie obędzie. Rolnicy chcący skorzystać z tej formy pomocy muszą do wniosku dołączyć m.in. oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty do pobrania są na internetowej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Michał Czubak
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 19:32