StoryEditorWiadomości rolnicze

Rolnicy pozbawieni pomocy klęskowej za 2021 rok

01.11.2022., 08:11h
Jeden z rolników z woj. kujawsko-pomorskiego w liście do naszej redakcji zwraca uwagę, że on i wielu innych rolników zostało w rzeczywistości pozbawionych szansy na uzyskanie pomocy suszowej za straty za 2021 rok. Jak do tego doszło?

Informacja o naborze wniosków o pomoc suszową nie dotarła do wielu rolników

Poniżej publikujemy list jak przesłał do redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego" jeden z naszych Czytelników, który prowadzi gospodarstwo rolne w woj. kujawsko-pomorskim:

Droga Redakcjo,

chciałbym zwrócić uwagę na rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Złożyli wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”, co uruchomiło proces generowania protokołu strat w gospodarstwie, który przekazywany był do zatwierdzenia przez wojewodę. Protokół jest podstawą do ubiegania się o pomoc suszową.

Rolnicy mieli nadzieję na ogłoszenie pomocy suszowej, jednakże w tym względzie panowała cisza, więc oddali się swoim zajęciom. Nabór wniosków miał ruszyć w maju 2022 roku, ale spełzło to na niczym. Kiedy już rolnicy przestali mieć nadzieję, że w ogóle zostanie ogłoszony, ruszył nagle 16 czerwca i trwał zaledwie dwa tygodnie. Wielu z nas miało w tym czasie dużo prac polowych. Informacja o nim nie dotarła do wszystkich.

Można pomyśleć, że takie podejście do tematu było celowe, aby jak najmniej rolników skorzystało z pomocy. Przepisy o uruchomieniu pomocy wprowadzono na szybko. Dlatego rolnicy tacy jak ja, pomimo że mieli oszacowane prawidłowo straty, nie złożyli wniosku o pomoc. Tak długi czas oczekiwania na pomoc uśpił czujność rolników. Czy jeśli można było uruchomić nabór wniosków nagle i po tak długim czasie po oszacowaniu strat, nie można dać szansy rolnikom, którzy stracili możliwość na pomoc w ubiegłym roku, na ubieganie się o wsparcie dla rodzin poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w tym roku?

Rolnik z Kujawsko-Pomorskiego

***

Rolnicy mieli jedynie dwa tygodnie na zgłoszenie szkód wywołanych przez warunki atmosferyczne 

Faktycznie, informacja o uruchomieniu „pomocy klęskowej”, w tym suszy, dla poszkodowanych w 2021 roku pojawiła się na stronie internetowej ARiMR, która obsługiwała przyjmowanie wniosków, dopiero na dzień przed, tj. 15 czerwca.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadziło opisaną przez naszego Czytelnika pomoc, opublikowano w Dzienniku Ustaw 1 czerwca 2022 r. Znowelizowane rozporządzenie wprowadziło nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 roku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy (§ 13 zp).

W przepisach zaznaczono, iż termin składania wniosków, który kończył się 30 czerwca, nie podlega przywróceniu.

Trudno oszacować, ilu rolników w nawale innych obowiązków przeoczyło ten termin. „Tygodnik” zgłosił problem do resortu rolnictwa.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. wrzesień 2023 22:18