StoryEditorPolska

Spór zbiorowy w ARiMR. Jakie są postulaty urzędników Agencji?

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skarżą się na niskie pensje i rosnącą ilość zadań. Wskazują także na dysproporcje między zarobkami w warszawskiej centrali i biurach powiatowych.

Postulaty płacowe NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR

Postulaty płacowe NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR to przede wszystkim 1500 zł podwyżki dla każdego pracownika oraz 1500 zł premii kwartalnej, czyli 500 zł miesięcznie. Łączna kwota żądań to 2000 zł brutto.

Problemem jest także rosnąca od lat ilości zadań Agencji oraz obserwowany od kilkunastu lat spadek liczby etatów w biurach powiatowych.

Premie dla kadry kierowniczej, nie dla pracowników

Związek zawodowy podkreśla, że nie idzie to niestety w parze z podwyżkami wynagrodzeń, gdyż te otrzymała przede wszystkim kadra kierownicza w Centrali. W zeszłym roku prawie połowa kadry kierowniczej w Centrali otrzymała podwyżkę dodatkową w średniej wysokości 590 zł a maksymalnie 4000 zł.

Tymczasem w biurach powiatowych dodatkową podwyżkę otrzymało 7% pracowników. W tym wypadku średnia wysokość podwyżki wynosiła 199 zł a maksymalna 590 zł. - Takie drastyczne różnice w naszej firmie występują od lat, nie tylko w czasie kryzysu. Dlatego od lat związki postulują o wypracowanie polityki wynagrodzeń. Do tego zmierzają nasze postulaty – napisali związkowcy w komunikacie.

Spadek realnych wynagrodzeń pracowników Agencji

Od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Agencja wypłaciła miliardy złotych wsparcia rolnictwa. W tym samym czasie realne wynagrodzenia pracowników spadły prawie o 1/3.

W 2005 stosunek średniego miesięczne wynagrodzenie pracowników Agencji do przeciętnego wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych wynosił 145 %. Natomiast w roku 2019 ten sam stosunek wynosił już tylko 104 %

Zarządzanie antymobbingowe

Jednym z ważniejszych postulatów związkowców jest wprowadzenie zmian w zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej. - Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zgłoszeń w temacie mobbingu i dyskryminacji. Coraz więcej osób poszukuje pomocy w tym temacie. Mamy również liczne, udokumentowane przypadki umarzania spraw zgłoszonych do komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi. W naszej ocenie polityka antymobbingowa w Agencji praktycznie nie funkcjonuje – napisali związkowcy.

Spór zbiorowy efektem braku woli ze strony prezesa ARiMR

Związkowcy podkreślają, że wejścia w spór zbiorowy to także brak woli dialogu ze strony Prezes ARiMR.

Kilka dni po ponownym objęciu tego stanowiska przez Halinę Szymańską NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR wystosował pismo z aktualnymi problemami, które było zaproszeniem do rozmów. Niestety pozostało do dzisiaj bez odpowiedzi.

Następnie pod koniec stycznia związek wystąpił do pracodawcy z 11 postulatami. Zaproponowano także podjęcie rozmów w terminie do 1 marca 2021 r. Ponieważ znów nie było żadnej reakcji 3 marca zostało skierowane pismo zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Określono w nim termin na realizację postulatów na dzień 8 marca a 9 marca związek zawodowy wszedł zgodnie z ustawą w spór zbiorowy.

Witold Katner, Michał Czubak
fot. archiwum TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 04:01