StoryEditorWiadomości rolnicze

UOKiK zbada ceny na rynku trzody chlewnej?

25.11.2015., 11:11h
W ministerstwie rolnictwa związkowcy z „Solidarności” Rolników Indywidualnych spotkali się z sekretarzem stanu Jackiem Bogucki by porozmawiać o trudnej sytuacji na rynku trzody. Nowe kierownictwo resortu rolnictwa zapowiada działania zarówno w kraju jak i forum Unii Europejskiej.

W minionym tygodniu premier Beata Szydło dokonała zmian najwyższych władz ministerstwa rolnictwa. Odwołano dotychczasowych sekretarzy i podskeretarzy stanu. Na ich miejsce powołani zostali nowi wiceministrowie. Nowa premier powołała w randze sekretarza stanu Jacka Boguckiego. Z kolei Ewa Lech, Rafał Romanowski i Ryszard Zarudzki objęli funkcję podskeretarzy.

Z rolnikami spotkał się wiceminister Jacek Bogucki. Szef rolniczej Solidarności i jednocześnie senator   zwrócił uwagę, że sytuacja jest niepokojąca ze względu na niskie ceny skupu oferowane rolnikom przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek.

Członkowie związku, producenci trzody chlewnej podnosili nie tylko kwestie braku opłacalności produkcji, ale także niekorzystną dla nich politykę cenową stosowaną przez zakłady przetwórcze, brak kontraktacji, płacenie wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższą jakość sprowadzanego surowca. Producenci zwracali uwagę, że wśród odbiorców z państw trzecich polska wieprzowina cieszy się bardzo dobrą opinią ze względu na jej walory smakowe i jakościowe, a tymczasem ceny dla nich spadają, co w połączeniu ze spadkiem pogłowia świń w Polsce wydaje się być bardzo niepokojące.

Minister Jacek Bogucki poinformował, że podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnienia zgłaszanych postulatów. Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało skierowane pismo o zbadanie zarzutów mówiących o tym, że zakłady przetwórcze więcej płacą za sprowadzany do produkcji surowiec z zagranicy niż oferują polskim producentom. Chodzi również o zbadanie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa.

Ponadto odpowiednie służby inspekcyjne mają zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował uczestników spotkania o piśmie skierowanym do unijnego komisarza rolnictwa Phila Hogana. W korespondencji podnoszona jest kwestia stabilizacji na rynku wieprzowiny, która w opinii strony polskiej powinna iść w kierunku dopłat do eksportu na rynki trzecie. Zwracana jest też uwaga, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu również powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego.

W trakcie rozmów uzgodniono także, że przyszłym tygodniu odbędzie się wspólne spotkanie producentów i przetwórców, aby wypracować wzajemnie korzystne rozwiązania służące stabilizacji na rynku wieprzowiny.

T.Ś.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 12:47