StoryEditorWiadomości rolnicze

Ważne zmiany w KRUS dla pobierających emerytury i renty, także rodzinne

01.07.2022., 12:07h
Od 1 lipca 2022 roku zmieniają się zapisy w ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nadchodzą też zmiany w rentach rodzinnych. Co oznaczają one dla osób pobierających renty i emerytury rolnicze z KRUS?

Obniżenie stawki podatkowej dla rolników nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego

Chodzi o kwotę dochodu do 120 tys. zł oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł. Dotyczy to osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie. 

Dla osób, których świadczenia nie przekraczają ww. kwoty zaliczka - wynosi 0 zł. Tutaj to się nie zmienia, ponieważ dotyczy zaliczki obliczonej zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł. 

W porównaniu do skali podatkowej obowiązującej do końca czerwca 2022 r. zmianie uległa:

  • z 17% do 12stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej,
  • z 5 100 zł do 3 600 zł kwota zmniejszająca podatek, która jest konsekwencją obniżenia do 12% stawki podatku (30 000 zł × 12% = 3 600 zł),
  • z 425 zł do 300 zł 1/12 kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, która jest konsekwencją zmiany kwoty zmniejszającej podatek (3 600 ÷ 12 = 300 zł).

Utrzymane zostały takie elementy skali podatkowej jak:

  • kwota wolna od podatku wynosząca 30 000 zł,
  • próg dochodowy na poziomie 120 000 zł, który w skali podatkowej wyznacza granicę pomiędzy stawką 12% a 32%,
  • wysokość miesięcznego dochodu wynoszącego 2 500 zł, który nie powoduje obowiązku zapłaty zaliczki na podatek (2 500 zł × 12% – 300 zł = 0 zł).

Niższy podatek dla osób, które samotnie wychowują dzieci

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. zmienia przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która w połowie tego roku wchodzi w życie. Dzięki temu osoby samotnie wychowujące dzieci, będą miały możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek. Wcześniej było to możliwe do końca 2021 r. 

Na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem KRUS dokona takiego pomniejszenia. Oświadczenie można składać w dowolnej jednostce Kasy.

Zmiana w rentach rodzinnych

Kolejna zmiana dotyczy rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom. Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica. 

W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka Kasa ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci.  

Kasa podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego. Więcej informacji na stronie NFZ: prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 18:13