StoryEditorDopłaty

Wnioski o dopłaty bezpośrednie o miesiąc dłużej – do 15 czerwca

22.04.2020., 19:04h
Ze względu na epidemię koronawirusa rolnicy będą mogli o miesiąc dłużej składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW. Do 15 czerwca będzie można złożyć też wniosek o dopłaty za dobrostan zwierząt, czyli krowa+ i świnia+. Na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosków o dopłaty?

Minister rolnictwa wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz dopłat obszarowych w ramach PROW. Na wydłużenie terminu zgodziła sięKomisja Europejska, jest toreakcja na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

 

Jakie kary będą grozić rolnikowi za opóźnienia w złożeniu wniosku o dopłaty?

Oprócz wniosku o dopłaty bezpośrednie, do 15 czerwca można składać także wnioski na: 

  • płatności ONW,
  • działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
  • rolnictwa ekologicznego 
  • premii w ramach działania zalesieniowego.

Wydłużony termin dotyczy również dopłat w ramach „Dobrostanu zwierząt”, czyli tzw.krowa+ i świnia+.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Na co zwrócić uwagę ubiegając się o dopłaty za dobrostan, czyli krowa plus i świnia plus?

„Dobrostan zwierząt” to nowe działanie nazywane popularnie „świnia i krowa plus”. Wsparcie ma nagradzać rolników za zapewnienie zwierzętom podwyższonych warunków utrzymania, a w przypadku krów mlecznych również zazapewnienie im możliwości korzystania z wypasu na świeżym powietrzu. Obejmuje ono dwa pakiety: dobrostan świń i dobrostan krów. 

Założenie płatności dobrostanowych jest takie, że jeżeli rolnik złoży wniosek o wsparcie w danym wariancie, wymogi dotyczące tego wariantu musi spełnić w stosunku do wszystkich zwierząt nim objętych. Czyli jeśli składa wniosek o wsparcie z wariantu dobrostan krów mlecznych, to wszystkie krowy mleczne w stadzie muszą spełniać wymóg określony dla tego wariantu, niezalenie od tego, czy są w jednej oborze, czy w kilku. Natomiast pozostałe zwierzęta – wymogi standardowe przewidziane w przepisach krajowych i unijnych. Założono bowiem, że poprawa warunków jednej grupy zwierząt nie może odbywać się kosztem pozostałych. 

 

Czy przez suszę rolnicy stracą dopłaty za dobrostan krów? 

Rolnicy obawiają się, co zrobić w sytuacji, gdy przyjmując na siebie zobowiązania związane z wypasem krów nie będą mogli wypasać zwierząt z powodu suszy na użytkach zielonych. Agencja wyjaśnia, iż nieobecność krów na pastwisku będzie można wtedy zakwalifikować do niesprzyjających warunków atmosferycznych. Rolnik w takiej sytuacji nie będzie musiałprzedstawiać żadnych dokumentów.Będzie musiał jednak uwzględnić to w rejestrze wypasu. 

Dr Magdalena Szymańska 
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 22:26