Analiza danych za I kwartał 2024 roku wskazuje na pozytywny trend w zmniejszaniu liczby wypadków rolniczych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.fot. PSP Śrem
StoryEditorwypadki

Śmiertelne wypadki wśród rolników: jakie są najczęstsze przyczyny?

17.06.2024., 16:30h
W I kwartale 2024 roku zgłoszono do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2581 zdarzeń wypadkowych. To o 258 (9,1%) mniej niż w analogicznym okresie roku 2023.

Decyzje i odszkodowania za wypadek przy pracy w rolnictwie

W I kwartale 2024 roku podjęto decyzje odmowne wobec 729 spraw, co stanowi spadek o 130 (15,1%) w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Postępowania zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań dotyczyły 2140 wypadków, w tym 8 ze skutkiem śmiertelnym. Liczba decyzji przyznających jednorazowe odszkodowania zmniejszyła się o 156 (6,8%), a liczba wypadków śmiertelnych spadła o 5 (38,5%).

Nie udało się uniknąć wypadków o charakterze śmiertelnym

Wypadki śmiertelne stanowiły 0,4% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w grupie „upadek osób”, gdzie poszkodowanych było 3 osoby.

Rodzaje wypadków

Najwięcej wypadków powodujących uszczerbki na zdrowiu odnotowano w następujących grupach:

  • Upadek osób – 1124 poszkodowanych (52,5% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania).
  • Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta – 246 poszkodowanych (11,5% wypadków).
  • Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń – 218 poszkodowanych (10,2% wypadków).
  • Inne zdarzenia – 207 poszkodowanych (9,7% wypadków).

W większości przypadków (59,2%) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nieprzekraczający 5%.

image
FOTO: źródło: KRUS

Poprawa bezpieczeństwa pracy w rolnictwie?

Analiza danych za I kwartał 2024 roku wskazuje na pozytywny trend w zmniejszaniu liczby wypadków rolniczych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Spadek liczby zarówno zgłoszonych wypadków, jak i wydanych decyzji odmownych oraz przyznanych odszkodowań, sugeruje skuteczność podejmowanych działań w zakresie prewencji i edukacji rolników. Jednakże, mimo tych pozytywnych zmian, nadal istotne jest dalsze zwiększanie świadomości i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej, aby kontynuować ten trend i minimalizować ryzyko wypadków, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym.

Michał Czubak

fot. ilustrujące

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 03:12