Dopłaty dla KGW 2024: jakie warunki? Kto dostanie 10 tys. zł?Canva/Karolina Kasperek
StoryEditorKGW

Rząd likwiduje ograniczenia. Więcej KGW dostanie 5 tys. zł dopłaty na imprezy

19.06.2024., 13:30h
Więcej KGW dostanie 5 tys. zł dopłaty na imprezy, a terminy realizacji wypłat zostaną wydłużone. Jakie zmiany w prawie szykuje rząd dla KGW?

Zasady wypłacania pomocy KGW

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia, zgodnie z którym zmianie ma ulec sposób realizowania niektórych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych, jedną z przyczyn, dla których opracowany został projekt nowelizacji rozporządzenia, były sygnały docierające do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie do zasad, na jakich Koła Gospodyń Wiejskich otrzymują wsparcie finansowe. Zdaniem zgłaszających, na wysokość dofinansowania wypłacanego danemu kołu nie powinno mieć wpływu to, ile KGW działa na terenie danej gminy. Dlatego uznali oni za zasadne, przyznanie środków finansowych w jednakowej wysokości wszystkim kołom bez względu na wielkość gminy.

Jakie zmiany dla KGW szykuje MRiRW?

Zgodnie ze zgłaszanymi przez KGW uwagami, MRiRW postanowiło znowelizować obowiązujące dotychczas przepisy. Dotychczas KGW otrzymywały 5 tys. zł na organizację imprez integracyjnych, za które musiały obowiązkowo przygotować dwa wydarzenia. Zgodnie z założeniami projektu teraz musiałyby zorganizować jedno, ale za te same pieniądze.

Do tej pory pomoc finansowa w wysokości 5 tys. zł była wypłacana wyłącznie KGW działającym na terenie gmin liczących do 20 tys. mieszkańców. Rozporządzenie przewiduje jednak zmianę, dzięki której pieniądze będą należały się również KGW działającym w gminach zamieszkiwanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla KGW

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian, w rozporządzeniu przewidziane zostało również wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla KGW do 20 września br. i jednocześnie wypłaty pomocy do 13 grudnia br. Ponadto MRiRW uwzględniło w projekcie również wydłużenie terminu realizacji wydarzenia integrującego społeczność lokalną do 30 września 2025 r. oraz terminu rozliczenia z pomocy do 31 października 2025 r.

Kiedy nowelizacja przepisów dla KGW ma wejść w życie?

Termin realizacji przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na II kwartał 2024 r.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 22:14