StoryEditorWiadomości rolnicze

Moja SMART wieś – jakie projekty rozwoju wsi zostały nagrodzone?

05.11.2019., 13:11h
Alicja Jamorska-Kurek z województwa świętokrzyskiego otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Moja SMART wieś”, organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Uroczysta gala odbyła się 21 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami byli: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
 

I miejsce w konkursie Moja SMART wieś 

Konkurs podsumował dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWiR PAN), kierownik projektu:

Do konkursu zgłoszono 65 prac, dlatego też wybór nie był łatwy. Miło mi poinformować, że pierwszą nagrodę i 5 tys. zł otrzymała Alicja Jamorska-Kurek za projekt „Smart wieś – Piaseczna Górka” (gm. Morawica, woj. świętokrzyskie). 

Uzasadniając przyznanie pierwszego miejsca temu projektowi Sławomir Kalinowski zwrócił uwagę, że jest to projekt z serii „sołeckich” – buduje współpracę, jest wieloaspektowy i pokazuje twórczość społeczności lokalnych oraz pomysłowość zgodnie z powiedzeniem „Potrzeba matką wynalazku”. W ramach projektu realizowane są wyzwania środowiskowe, stworzono np. ogród deszczowy czy zainstalowano oświetlenie LED. 

Projekt zakłada też realizację dostępu do usług publicznych, w tym przypadku kultury. Stworzono m.in. biblioteczkę w budce telefonicznej (promowanie idei tzw. bookcrossingu, czyli wymieniania się książkami). Kanałem aktywizacji społeczności lokalnej do działań innowacyjnych jest Facebook. 


  • Alicja Jamorska-Kurek odbiera nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca

 

Pozostałe nagrodzone inicjatywy w konkursie Moja SMART wieś 

Drugą nagrodę i 4 tys. zł odebrała Renata Gembiak-Binkiewicz za projekt „Hala widowiskowo-sportowa w Ryczywole. Jak to Ryczywół stał się smart” (gm. Ryczywół, woj. wielkopolskie). 

– Nagrodzony projekt to hala rekreacyjno-widowiskowa, która powstała w gminie wiejskiej – niby nic wielkiego, bo takich hal na obszarach wiejskich powstaje coraz więcej. Ale ta, to nie tylko centrum kulturalne, sportowe, oświatowe czy edukacyjne w gminie. Ważne jest też jej funkcjonowanie prośrodowiskowe. Zastosowano przy jej budowie najnowsze, energooszczędne rozwiązania. Projekt jest niezwykle kompleksowy i przemyślany – mówił Sławomir Kalinowski.

Trzecią nagrodę i 3 tys. zł za projekt „Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie” (gm. Jarocin, woj. wielkopolskie), odebrał Łukasz Witczak. 

Idea jest bardziej atrakcyjna niż tytuł, który jest techniczny – mówił Sławomir Kalinowski. – Jest to pomysł odpowiadający na wyzwania klimatyczne i potrzebę społeczną (miejsce spędzania czasu wolnego). Projekt pozornie rewitalizujący „tylko” przestrzeń wokół stawu, ale w istocie to przede wszystkim przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika plus stworzenie miejsca spotkań, które powstało z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Zainstalowano również oświetlenie LED czy stację meteorologiczną. 

 

Moja SMART wieś - wyróżnienia

Ponadto, kapituła konkursu przyznała 7 równorzędnych wyróżnień po 1 tys. zł. Otrzymali je: Dorota Dembińska i Sylwia Dembińska za projekt: „Nie ciafrotać jeno robić! Wiejskie działania. Miejskie inspiracje”, sołectwa Mniszek (gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie), Erwin Garbarczyk za „Mobilnego Asystenta Turystycznego” (gm. Poniec, woj. wielkopolskie), Paweł Grabowski za „Nowy model hospicjum na terenach wiejskich” (gm. Michałowo, woj. podlaskie), Piotr Ostaszewski za „Ostoję Wioska 3.0” (gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie), Jacek Piwowarski za „Moją smart wieś”, Wiązownica-Kolonia (gm. Staszów, woj. świętokrzyskie), Katarzyna Seroka za „Opis wdrożenia koncepcji Modelu symbiotycznego z biologizacją przez firmę Top Farms Głubczyce z uwzględnieniem jej praktycznych aspektów” (gm. Głubczyce, woj. opolskie), Jarosław Stopko za „Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne” (gm. Świętajno, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie).

Jednym z wyróżnionych projektów jest ten przygotowany przez firmę Top Farms Głubczyce. Opisuje  wielkotowarowe przedsiębiorstwo rolne, które łączy produkcję rolniczą z zasobami otoczenia. Nowoczesne technologie, jakimi dysponuje Top Farms w produkcji rolnej, są udostępniane okolicznym gospodarstwom rolnym, a w proces produkcji włączani są rolnicy indywidualni wraz ze swoimi zasobami, np. parkiem maszynowym. Projekt angażuje społeczność lokalną, w tym młodzież, w tworzenie przestrzeni dla osób wymagających wsparcia. 

Gratulujemy laureatom! Dziękujemy wszystkim 65 uczestnikom konkursu. Podziękowania kierujemy także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Warszawa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz naszych partnerów za połączenie sił i wspólną organizację Międzynarodowych warsztatów na temat Smart Villages wraz z rozstrzygnięciem konkursu „Moja SMART wieś” – podsumował Sławomir Kalinowski.  • Rodzinne zdjęcie laureatów konkursu i uczestników gali Koncepcja Smart Villages, czyli inteligentnych wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które opierają się także na swoich istniejących zasobach i majątku, jak i na rozwijaniu nowych możliwości. W Smart Villages są to tradycyjne i nowe sieci i usługi wzmocnione za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy, z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Technologie cyfrowe i innowacje mogą wspierać jakość życia, rozwój usług publicznych dla obywateli, lepsze wykorzystanie zasobów, mniejszy wpływ na społeczeństwo, środowisko naturalne i nowe możliwości dla wiejskich łańcuchów wartości pod względem produktów i ulepszonych procesów.

 


Ireneusz Oleszczyński
fot. Ireneusz Oleszczyński (x2)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 20:21