StoryEditorWiadomości rolnicze

Nowy cykl szkoleń “KGW na CITo”

04.02.2022., 12:02h
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi organizuje cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich. Rekrutacja jest otwarta, a już za kilka dni odbędą się pierwsze webinaria z cyklu. Co oferuje członkiniom KGW Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi?

Pigułka wiedzy o prowadzeniu Koła Gospodyń Wiejskicj

Cykl szkoleń NIKiDW pod nazwą "KGW na CITo: będzie dotyczył aktualnych zagadnień, związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorzy przewidują podjęcie takich tematów, jak uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) czy wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się bliżej z regulacją prawną, jaką jest “Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich”. Prowadzący webinaria omówią zbory zapisów, dotyczące:

  • zestawienia przychodów i kosztów,
  • zestawienia przepływów finansowych,
  • wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w szkoleniu, będą mogły także prześledzić, w jaki sposób należy wypełniać rubryki deklaracji podatkowych CIT-8, CIT-D, CIT-8/0.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia dla KGW?

Biorąc udział w webinariach “KWG na CITo”, zainteresowani słuchacze mogą zdobyć wiedzę na temat:

  • prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW,
  • prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów,
  • opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Udział ten jest darmowy.

Jak można zgłosić się do webinaru dla KGW?

Rekrutacja na webinaria ruszyła 31 stycznia. Odbędą się łącznie 32 szkolenia, po 2 w każdym województwie. Będą trwały od lutego do marca.

Chętne osoby mogą się zgłaszać poprzez stronę internetową NIKiDW. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online, podając między innymi swoją lokalizację, nazwę KGW, do którego należy chętny uczestnik spotkania oraz dane kontaktowe.

Honorowym patronem szkoleń została Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. arch. red. (M. Janus), KGW Łężyckie Białki

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. czerwiec 2023 09:49